Hüsterees (kreeka k hysteresis hilinemine) on süsteemi või keha omadus, mis aeglustab süsteemi muutumist või takistab selle ennistumist esialgsesse olekusse. Sel juhul ei sõltu süsteemi väljundsuurus (keha olek) mitte ainult sisendsuurusest, vaid ka selle eelnenud olekust.

Niisugust nähtuse graafiliseks kujutiseks on hüstereesisilmus, näiteks ferromagneetikutel.

Vaata ka muuda