Ava peamenüü
24 päikesepaneelist koosnev paigaldis Mongoolias
Kodukootud päikesepaneel individuaalsetest päikeseelementidest

Päikesepatarei (ka päikesepaneel) koosneb päikeseelementidest ehk fotogalvaanilistest elementidest. Päikesepaneele kasutatakse komponentidena suuremates päikesepatarei maatriksites, mille abil toodetake päikeseenergiat nii kodus kasutamiseks kui ka võrku müümiseks. Tüüpiliselt on päikesepaneelide elektriline võimsus 100–320 vatti ja väljastatav vool on alalisvool. Päikesepaneelide oluline näitaja on nende efektiivsus: näiteks 8% efektiivsuse ja 230 W võimsusega päikesepaneel on pindalalt kaks korda suurem kui sama võimas, aga 16% efektiivsusega paneel. Kaubanduslikult müüdavate paneelide efektiivsus varieerub vahemikus 15–20 protsenti ning arendatavad tehnoloogiad lubavad ka efektiivsust üle 30 protsendi. Kuna päikesepaneelid toodavad piiratud hulgal energiat, siis enamik süsteeme koosneb mitmest päikesepaneelist. Sellised süsteemid võivad sisaldada ka akusüsteemi energia hoiustamiseks, inverterit, et alalisvoolu vahelduvvooluks muundada, ja päikesejälgijat (ingl solar tracker), et paneelidest maksimaalselt energiat ammutada.

Sisukord

Teooria ja ehitusRedigeeri

Vaata ka: Päikeseelement

Päikesepaneelid, mis koosnevad päikeseelementidest, muundavad valgusenergiat elektrienergiaks, kasutades ära fotoefekti. Suurem osa päikeseelemente põhineb erinevatel kristalliseeritud räni kasutavatel tehnoloogiatel. Enamik päikeseelemente on jäigad ja purunevad kergesti, seega tuleb neid kaitsta mehaaniliste kahjustuste ning ilmastikuolude eest. Leidub ka painduvaid päikeseelemente, kuid need on vähem levinud. Esimesed päikeseelemendid leiutati 1954. aastal Ameerika Ühendriikide uurimisinstituudis Bell Laboratories.

Elemendid ühendatakse elektriliselt kas jadamisi või rööbiti, olenevalt nõutud väljundpingest ja -voolust. Jadamisi ühendades on võimalik saada paneelidest suuremat pinget, kuid paralleelselt ühendades on väljundvool suurem. Tavaliselt kasutatakse päikesepaneelide ühendamiseks mõlemat ühendusmeetodit ning tulemuseks on paneelide maatriks või võrgustik. Paneelide väljundites kasutatakse tihti ka dioode, kuna varjus olevad paneelid muutuvad tarbijateks ja vastassuunaline vool võib individuaalseid elemente kahjustada. Päikesepaneelide juures võidakse kasutada ka jahutust, kuna elementide temperatuuri tõustes väheneb nende efektiivsus.[1]

Olulisemad omadused ja vananemineRedigeeri

Paneelide omadusi mõõdetakse standardsetes tingimustes: energiatihedus 1000 W/m2, valgusspekter, mis sarnaneb 35. laiuskraadi suvise päikesevalguse omaga temperatuuril 25 kraadi Celsiuse järgi.[2] Päikesepaneelide kõige olulisemad omadused on

 • maksimaalne väljundvõimsus vattides (Pmaks);
 • pinge koormamata paneelil (Ukatkestus) ;
 • paneeli lühisvool (Ilühis);
 • pinge ja vool maksimaalses võimsuspunktis (UMVP ja IMVP);
 • paneeli efektiivsus (%).

Nominaalne väljundvõimsus väljendab seda, kui palju toodab uus paneel standardsetes tingimustes elektrienergiat. Päikesepaneelid vananevad aja jooksul, tüüpiliselt väheneb maksimaalne võimsus umbes 0,5 protsenti aastas.[3] Tihti annavad tootjad garantii, et tootlikkus püsib vähemalt 10 aastat 90% tasemel ja 25 aastat pärast paneeli kasutusse võtmist 80% tasemel.[4] Pinge koormamata paneelil näitab seda, kui suur on maksimaalne pinge, mis paneeli väljundis tekkida saab. Lühisvool määrab ära paneeli maksimaalse väljundvoolu. Väga oluline on ka paneeli efektiivsus. Efektiivsus määratakse standardtingimustel, kuid reaalses rakenduses sõltub efektiivsus paneeli töötemperatuurist.

TaaskasutamineRedigeeri

Päikesepaneelide klaasist ja metallist detailid on võimalik uuesti kasutusse võtta. Samuti on taaskasutatavad kuni 95% paneelide pooljuhtmaterjalidest. [5]

 • Ränikristallidel põhinevad paneelid purustatakse ning nendest eraldatakse klaas, plastik ja metall. Võimalik on taaskasutada üle 80% päikesepaneelist (massi järgi). Kuna paneele kattev kaitsev klaasikiht sarnaneb ehituses või autotööstuses kasutatava klaasiga, on võimalik seda taaskasutada näiteks klaasvilla või vahtklaasi tootmiseks.[5][6]
 • Ränil mitte-põhinevate paneelide taaskasutamine on keerulisem ning nõuab spetsiaalseid tehnoloogiaid: üks levinumaid viise on kasutada erinevaid keemilisi vanne materjalide eraldamiseks. Näiteks Cd-Te põhinevad paneelid purustatakse ja jagatakse seejärel erinevateks koostisosadeks. Sellise meetodiga on võimalik uuesti kasutada kuni 90% klaasist ja 95% pooljuhtmaterjalidest.[5][6]

Alates 2010. aastast toimuvad Euroopas iga-aastased konverentsid, mis toovad kokku tootjad, taaskäitlejad ja uurijad, et arutada taaskasutuse tulevikumeetodite üle.[7]

Tarbimine ja hinnadRedigeeri

Päikesepaneelide müügiedu mõõdetakse paigaldatud süsteemide võimsuse alusel. Kui 2000. aastal installeeriti 277 MW väärtuses päikesepaneele, siis aastal 2011 oli see number 29 665 MW. Kumulatiivne installeeritud võimsus on kasvanud samal perioodil 1425 MW-lt 69 684 MW-ni, seega peaaegu 50 korda. Prognoositakse ka paigaldiste arvu kasvu tulevatel aastatel. 2011. aastal osteti päikesepaneele regionaalselt kõige rohkem Euroopas, ületades ülejäänud maailma tarbimist mitmekordselt. Euroopas tarnitakse kõige rohkem päikesepaneele Saksamaale ja Itaaliasse.[8][9]

Koos tarbimise suurenemise ja konkurentsi tihenemisega on langenud päikesepaneelide hind. Päikeseelementide tootmiskulu on perioodil 2006–2011 langenud üle kahe korra.[10] Sellega kaasnevalt on langenud seadmekomplektide hind ka lõpptarbija jaoks: Saksamaa näitel on aastatel 2006–2011 jaehind langenud samuti üle kahe korra.[11]

Erinevad kinnitussüsteemidRedigeeri

 
Katusele paigutatud päikesepaneelid

Katusel paiknevad paneelidRedigeeri

Üks kõige populaarsemaid viise paneelide paigaldamiseks on nende katusele monteerimine, kuna nii kasutatakse ära muidu tühjalt seisev pind. Võrreldes maapinnal paiknevate rakistega on katusele monteeritud päikesepaneelid odavamad ja vähem keerukad, kuna kinnitussüsteem on lihtne. Paneelide paigutamine võib osutuda keerukamaks, kui katus on ebatraditsioonilise kujuga. Tihti osutuvad mureallikateks läheduses paiknevad kõrged puud, mis paneelid varju jätavad. Et säilitada päikesepaneelide maksimaalset väljundvõimsust, tuleb nende pinda aeg-ajalt puhastada. Tavaliselt piisab sellest, kui paneelidele vihma sajab, kuid vihmavaestes piirkondades võib katusel asetsevate paneelide puhastamine tülikaks osutuda.[12]

Maapealsed rakisedRedigeeri

Maapealsete rakiste suureks eeliseks on nende paindlikkus: päikesepaneele saab paigutada maapinna suhtes erinevate nurkade alla ja sellega optimeerida paneelide tootlikkust. Katusele paigutatud paneelidega on see oluliselt keerulisem, kuna katuse kalle ja suund on määratud. Maapealsed paneelid on ka rohkem avatud tuulele, seega on nad paremini jahutatud. Maapealseid rakiseid kasutatakse enamasti just päikesejaamades, mis paiknevad suurel territooriumil ja toodavad energiat kümnetes või sadades megavattides. Sellistes parkides lisatakse rakisele tihti ka päikesejälgijad.[12]

PäikesejälgijadRedigeeri

Päikesejälgijatega süsteem tuvastab päikese asukoha ja korrigeerib paneelide suunda, et need paikneksid alati päikese poole. Tegemist on aktiivse süsteemiga ja paneelide liigutamiseks on üldjuhul vaja mootoreid. Kuna tegemist on liikuva süsteemiga, on sellise süsteemi ehitamine ning hooldamine samuti kallim ja keerulisem. Päikesejälgijatega süsteemid võivad tugevama tuule korral kahjustusi saada. Fikseeritud süsteemid on tuule suhtes oluliselt vastupidavamad.[13]

Päikesepaneelid kosmosesRedigeeri

 
Päikesepaneelid ESTCube-1 kere küljes
 
Päikesepaneelid rahvusvahelise kosmosejaama küljes

Päikesepaneelid on toiteallikaks enamikule meie päikesesüsteemis opereerivatele tehiskaaslastele. Esimest korda kasutas päikeseenergiat ameeriklaste satelliit Vanguard-1 1958. aastal. Vanguard-1 kere külge kinnitati päikesepaneelid, mille efektiivsus oli 10% ja mis tootsid kokku alla 1 W elektrienergiat. Esimestel päikeseenergiat kasutavatel tehiskaaslastel olid paneelid kinnitatud kere külge, kuid aja jooksul kasvas vajadus energia järele ja kere pindalast jäi väheseks.[14]

Selle probleemi lahenduseks töötati välja paljudest paneelidest koosnev lahtivolditav süsteem. Sellised süsteemid suudavad toota küll rohkem energiat, kuid lisavad satelliidile massi. Ka on paneelide lahtivoltimiseks vajalikud mehaanilised lahendused keerulised. Viimaste aastakümnete jooksul toimunud tehnoloogiline areng on andnud järjest kergemaid ja töökindlamaid mehhanisme. Suur hüpe on toimunud ka päikesepaneelide tehnoloogias. Kui Vanguard-1 paneelid olid kõigest 10% kasuteguriga, siis tänapäevased päikeseelemendid on 30% hüveteguriga [15] ja arendatakse ka juba 35% kasuteguriga elemente [16].

Päikesepaneelide rakendusedRedigeeri

Päikesepaneelide või fotogalvaaniliste elementide kasutamiseks on palju praktilisi rakendusi. Päikesepaneele saab kasutada põllumajanduses energiaallikana, et niisutada põldusi.

Tervishoius saab kasutada päikesepaneele, et hoiustada külmikus meditsiinitarbeid. Paneele saab kasutada ka infrastruktuuri jaoks. PV-mooduleid kasutatakse fotogalvaanilistes süsteemides, ning nende hulka kuuluvad suurel hulgal elektrilisi seadmeid:

 • Fotogalvaanilised elektrijaamad
 • Katuste päikeseenergia PV süsteemid
 • Eraldi PV süsteemid
 • Päikeseenergia hübriidsüsteemid
 • Kontsentreeritud fotogalvaanika
 • Päikeseenergia baasil töötavad lennukid ja sõidukid
 • Päikesepaneelid kosmosesõidukitel ja kosmosejaamades

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. EIC. "EIC Diodes in Solar photovoltaic (PV) Systems". Failitüüp: PDF. Kasutatud 8.05.2013. Inglise keeles.
 2. SolarContact. "How To Compare Solar Panels". Kasutatud 7.05.2013. Inglise keeles.
 3. "The Median Degradation Rate for PV Solar Panel Modules". 2011. Kasutatud 7.05.2013. Inglise keeles.
 4. SolarEnergy. "Guide to Understanding Solar Warranties". 2009. Kasutatud 7.05.2013. Inglise keeles.
 5. 5,0 5,1 5,2 Lisa Krueger. "Overview of First Solar's Module Collection and Recycling Program". Failitüüp: PDF. Kasutatud 3.05.2013. Inglise keeles.
 6. 6,0 6,1 K.Wambach, S. Schlenker, A. Müller, B. Konrad. "A Voluntary Take Back Scheme and Industrial Recycling of Photovoltaic Modules". Failitüüp: PDF. Kasutatud 3.05.2013. Inglise keeles.
 7. "3rd International Conference on PV Module Recycling". 2013. Kasutatud 7.05.2013. Inglise keeles.
 8. EPIA. "Global market outlook for photovoltaics until 2016". 2012. Failitüüp: PDF. Kasutatud 1.05.2013. Inglise keeles.
 9. SolarPlaza. "Top 10 World's Biggest PV Markets". 2012. Kasutatud 6.05.2013. Inglise keeles.
 10. Galen Barbose, Naïm Darghouth, Ryan Wiser. "Tracking the Sun V". 2012. Failitüüp: PDF. Kasutatud 1.05.2013. Inglise keeles.
 11. SolStats. "Solar panel prices – drop by half over the last 5 years". 2012. Kasutatud 6.05.2013. Inglise keeles.
 12. 12,0 12,1 getSolar. "Solar Roof vs. Ground Installation". Kasutatud 6.05.2013. Inglise keeles.
 13. Solarize Energy. "Solar trackers: Pros and cons". Kasutatud 6.05.2013. Inglise keeles.
 14. P. Alan Jones & Brian R. Spence. "Spacecraft Solar Array Technology Trends". Failitüüp: PDF. Kasutatud 3.05.2013. Inglise keeles.
 15. W. Köstler, M. Meusel, T. Kubera, T. Torunski. "TRIPLE JUNCTION SOLAR CELLS WITH 30.0% EFFICIENCY AND NEXT GENERATION CELL CONCEPTS". 2011. Failitüüp: PDF. Kasutatud 3.05.2013. Inglise keeles.
 16. G.F.X.Strobl, D.Fuhrmann, W.Guter, V.Khorenko,W.Köstler, M.Meusel. "ABOUT AZUR’S "3G30-advanced"SPACE SOLAR CELL AND NEXT GENERATION PRODUCT WITH 35% EFFICIENCY". 2012. Failitüüp: PDF. Kasutatud 3.05.2013. Inglise keeles.