Elektronseadis on elektriseadis, mille talitlus põhineb laetud osakeste ‒ elektronide ja/või ioonide ‒ liikumisel vaakumis, gaasis, plasmas või tahkises. Laetud osakeste liikumist ja kontsentratsiooni (paiknemistihedust) tüüritakse elektri- ja magnetvälja abil. Elektronseadiste põhiliigid on:

Alates 20. sajandi teisest poolest on pooljuhtseadised järk-järgult asendanud enamiku elektrovaakumseadiseid.

Vaata ka muuda

Allikad muuda