Pooljuhtdiood on kahe elektroodiga diood, mille eesmärk on lasta elektrivoolu läbi ainult ühes suunas. Seadise põhiosaks on enamasti pooljuhtkristalli sisse tekitatud pn-siire, Schottky dioodil metall-pooljuhtkontakt ‒ Schottky barjäär.

Pooljuhtdioodid, alumine ‒ sildlülituses alaldusplokk

Pooljuhtdioode valmistatakse monokristallilisest ränist ja germaaniumist, samuti pooljuhtühendeist (peamiselt galliumarseniidist GaAs); viimase elektrilised parameetrid, eriti ümberlülituskiirus ja temperatuuritaluvus on paremad kui ränil, rääkimata germaaniumist. On kasutatud ka polükristallilisi pooljuhtmaterjale: seleeni (seleenventiil) ja vaskoksiidi (kuproksventiil).

Dioodi kest võib olla kas klaasist, plastist või metallist. Metallkesta kasutatakse reeglina suurevoolulistel dioodidel ja tavaliselt on see parema jahutuse võimaldamiseks ühendatud dioodi katoodiga.

Liigitamine

muuda

Kasutusel on olnud erinevaid dioodide liigitusi, praegu enamlevinud liigitus lähtub nende kasutusalast. Kui dioodis leiab kasutust pn-siirde põhiomadus (ühesuunaline elektrijuhtivus ehk ventiili toime), nimetatakse neid dioode põhidioodideks. Põhidioodideks on alaldusdioodid, lülitidioodid ja impulssdioodid. Neid kasutatakse vahelduvvoolu alaldamiseks (alaldites), moduleeritud elektrivõngete detekteerimiseks (näiteks raadiovastuvõtjates), ka sageduse muundamiseks ja segustamiseks ülikõrgsagedustel.

Kui leiab kasutust mõni pn-siirde eriomadus, nagu näiteks siirde mahtuvus, siis on tegemist eriotstarbeliste dioodidega. Siirde mahtuvuse pingesõltuvust kasutatakse mahtuvusdioodides. Pn-siirde elektrilisel läbilöögil põhinevad stabilitronid.

Pn-siirde staatilisel negatiivsel diferentsiaaltakistusel põhinevad tunneldioodid nind dünaamilisel negatiivsel takistusel laviin-läbilennudioodid.

Dioodide parameetrite tähised

muuda
Tähis Parameeter
  Pinge dioodil
  Lävipinge, millel päripingestatud diood avaneb
  Päripinge (ingl forward voltage), päripingelang dioodil etteantud pärivoolu korral
  Vastupinge (reverse voltage)
  suurim lubatav vastupinge
  Läbilöögipinge (breakdown voltage)
  Dioodi läbiv vool
  suurim lubatav pärivool
 ;   Difusioonvool
 ;   Lekkevool (reverse current)
  Läbilöögivool (breakdown current)
  Diferentsiaaltakistus
  Vastutakistuse taastumiskestus (ajavahemik, mille vältel ümberlülitumisel kujunev vooluimpulss kahaneb etteantud väärtuseni)

Dioodide tingmärgid

muuda

Elektri- ja elektroonikaskeemides kasutatakse dioodide tingmärke (graafilisi sümboleid) vastavalt standardeile IEC 60617 (peamiselt Euroopas) ja ANSI Y315 (ANSI/IEEE 315 (peamiselt USAs)

Dioodide tingmärgid
Dioodi liik IEC 60617 ANSI/IEEE 315
Dioodi üldtingmärk    
Stabilitron    
Mahtuvusdiood    
Tunneldiood    
Schottky diood    
Supressordiood, kahesuunaline    
Fotodiood    
Valgusdiood    

Vaata ka

muuda