Bevatsisumaab (Bevacizumabum) on keemilise aine kontsentraat, mis kuulub angiogeneesi inhibiitorite hulka ja millest valmistatakse onkoteraapias kasutatav veenisiseselt manustatav infusioon.

Bevatsisumaab
Identifitseerimine
CAS-i number 216974-75-3
ATC-kood L01XC07
PubChem 135329020
DrugBank DB00112
Keemiline info
Keemiline valem C6638H10160N1720O210
Molaarmass 149 kDa
Farmakokineetiline info
Biosaadavus 100% veenisiseselt
Poolväärtusaeg 20 päeva
Terapeutilised kaalutlused
Rasedus C (USA)
Manustamine iv

Bevatsisumaab on ravimi geneeriline nimetus. Ravimi tootenimi on Avastin. Avastini toodab Hoffmann–La Roche ja see on retseptiravim.

Avastini kasutatakse koos teiste vähiravimitega ja sellel on tõenduslikult progressioonivaba elumust pikendav toime (3,4 kuult 6,7 kuuni).[1]

Bevatsisumaab on rekombinantne inimesele omaseks muudetud monoklonaalne IgG1 antikeha, mis on toodetud DNA tehnoloogia abil hiina hamstri munasarja rakkudes.

Nimetused ja tähised

muuda

CAS-i registreerimisnumber on 216974-75-3. PubChemi number on SID 135329020.

Farmakoterapeutiline rühm : antineoplastilised ja immunomoduleerivad ained, antineoplastilised ained, muud antineoplastilised ained, monoklonaalsed antikehad, ATC-kood: L01XC07.

Sünonüümid: Avastin; rhuMAb-VEGF; UNII-2S9ZZM9Q9V; Anti-VEGF monoclonal antibody; 216974-75-3.

Legislatsioon

muuda

Avastini tohib Euroopa Liidus välja kirjutada.

Avastin® (Bevacizumabum) on registreeritud Eesti ravimiregistris:

Näidustused

muuda

Bevatsisumaab kombinatsioonis fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga leiab rakendust käärsoole või pärasoole metastaatilise kartsinoomiga täiskasvanud vähipatsientide raviks.

Bevatsisumaab kombinatsioonis paklitakseeliga või kapetsitabiiniga on näidustatud metastaatilise rinnanäärmevähiga täiskasvanud naiste raviks.

Bevatsisumaab kombinatsioonis plaatinapreparaati sisaldava kemoteraapiaga on näidustatud mitteopereeritava kaugelearenenud, metastaatilise või retsidiveerunud mittesoomusrakulise mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks.

Bevatsisumaab kombinatsioonis alfa-2a-interferooniga on näidustatud kaugelearenenud ja/või metastaatilise neerurakulise vähiga täiskasvanud patsientide raviks.

Bevatsisumaab kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga on näidustatud kaugelearenenud (FIGO staadiumid III B, III C ja IV) epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähiga täiskasvanud patsientide raviks.

Bevatsisumaab kombinatsioonis karboplatiini ja gemtsitabiiniga on näidustatud plaatinale tundliku epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähiga esimese retsidiiviga täiskasvanud patsientide raviks.

Bevatsisumaabi kasutatakse ka teatud arengustaadiumis ajuvähi korral.

Annustamine ja kulud

muuda

Soovitatav bevatsisumaabi annustamine oleneb vähivormist.

Kahe Avastini 400 mg/16 ml viaali maksumus varieerub vahemikus 5371,20–5815,32 dollarit.[2]

Kõrvaltoimed ja ohud

muuda

Avastini üldised ohutusandmed baseeruvad enam kui 4500 erinevate pahaloomuliste kasvajatega patsientidel esinenud kõrvaltoimetel, kes said kliinilistes uuringutes peamiselt Avastini kombinatsioonis keemiaraviga.

Avastiniga põhjuslikult seotud kõrvaltoimed on järgmised:

Vastunäidustused

muuda
  • Rasedus – loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele, sh tõsiste väärarengute teket. Arvatakse, et Avastin inhibeerib lootel angiogeneesi ning võib raseduse ajal manustatuna põhjustada tõsiseid väärarenguid.[3]

Viited

muuda
  1. Eesti Arst, Erialauudised, Onkoloogia, 2012; 91(7):373–374 373, lk 374, veebiversioon (vaadatud 20.11.2014)
  2. Avastini hinnad, veebiversioon (vaadatud 20.11.2014.a.) (inglise keeles)
  3. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, veebiversioon (vaadatud 20.11.2014.a.)

Välislingid

muuda
Emakakaelavähk
*Fond toetab 37-aastase naise võitlust emakakaelavähiga, 16. detsember 2014, veebiversioon (vaadatud 17.12.2014)

Selles artiklis on kasutatud ingliskeelset artiklit en:Bevacizumab seisuga 20.11.2014.