Ago Viljari (enne eestistamist Franz Krillo) (7. detsember 1910 Karula26. juuli 1989 Elva)[1] oli Eesti teoloog ja vaimulik, Uue Testamendi teadlane.

Viljari lõpetas 1929. aastal Valga Poeglaste Gümnaasiumi. Seejärel õppis Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas, ent katkestas peagi ja jätkas 1932. aastal õpinguid Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Usuteadusliku stuudiumi lõpetas Viljari 1941. aastal. Magistriväitekirja teoloogias kaitses ta 1943. aastal. Prooviaastal oli ta Ülikooli ja Tartu Maarja koguduses. Õpetajaks ordineeriti ta 10. detsembril 1944.

Viljari teenis 19451971 Vastseliina Katariina kogudust, 19791986 Elva kogudust. 19671983 oli ta EELK konsistooriumi assessor (kirikuvalitsuse liige), 1946. aastast alates EELK Usuteaduse Instituudi (Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni) õppejõud. Ta oli ka Uue Testamendi ja kreeka keele professor ning 1967–1983 Usuteaduse Instituudi dekaan.

Ago Viljari juhendamisel on kaitsnud teadusmagistrikraadi Toomas Paul (1970) ja Eenok Haamer (1972).

Ta on maetud Elva surnuaiale.

Teoseid

muuda
  • Origenese õpetus pühast Kolmainsusest [auhinnatöö] (Tartu Ülikooli usuteaduskond, 19??, 139lk) (käsikiri asub TÜ raamatukogus)
  • Johann Hinrich Wichern'i vaated usulise kasvatuse alal ja nende vaadete väärtus tänapäeval [magistritöö] (Tartu Ülikooli usuteaduskond, Tartu, 1942, VI+175lk) (käsikiri asub TÜ raamatukogus)
  • Uue Testamendi kreeka keele õpik: grammatika ja harjutused (Vastseliina, 1963) (käsikiri asub EELK UI raamatukogus)
  • Uue Testamendi teoloogia. 1. osa: Maailm, aeg ja inimene: loengud EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonnas aastatel 1975-1985 (Elva, 1986) (käsikiri asub EELK UI raamatukogus)
  • Uue Testamendi teoloogia. 2. osa: Jumal ilmus Kristuses: loengud EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonnas aastatel 1975-1985 (Elva, 1987) (käsikiri asub EELK UI raamatukogus)
  • Uue Testamendi teoloogia. 3. osa: Uue Testamendi eetos: loengud EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonnas aastatel 1975-1985 (Elva, 1987) (käsikiri asub EELK UI raamatukogus)
  • Uue Testamendi teoloogia. 4. osa: Loomise ja lunastamise lõpuleviimine: loengud EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonnas aastatel 1975-1985 (Elva, 1987) (käsikiri asub EELK UI raamatukogus)
  • Uue Testamendi teoloogia. 5. osa: Jüngritekogudus ja kirik: loengud EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonnas aastatel 1975-1985 (Elva, 1987) (käsikiri asub EELK UI raamatukogus)
  • Jeesuse elu juudasoost uurijate käsitluses, EELK Usuteaduse Instituudi toimetised 8 (Tallinn: EELK Konsistoorium, 1996)

Viited

muuda