Zbigniew Piłat

Zbigniew Piłat, MIC (sündinud 14. aprillil 1968 Rdzawkas) on poola päritolu katoliku vaimulik, alates 2005. aastast Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Kleerikute Mariaanide Kongregatsiooni peaprokuraator ja peasekretär. Aastatel 19931998 töötas ta Eestis, olles 19941996 kogudusepreester Tartus ja 1996–1998 Tallinna Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse koguduse preester Tallinnas.

Elulugu

muuda

Lapsepõlv ja noorus

muuda

Zbigniew Piłat sündis Poola lõunaosas Rdzawka külas viielapselise perekonna teise lapsena. Oma kodukülas lõpetas ta põhikooli ning õppis seejärel neli aastat gümnaasiumis Rabka linnas. Juba kooliaastatel osales ta kohaliku koguduse elus, mida korraldasid preestritena mariaanide vennaskonna liikmed.

Keskkooli lõpetamise järel 1986. aastal liitus Zbigniew Piłat mariaanide kongregatsiooniga, läbis postulantuuri ja novitsiaadi ning lõpetas suvel 1993 mariaanide seminari Lublinis. Seminari lõpetamisel pühitseti ta preestriks Pärispatuta Saamise Mariaanide Jumaliku ettehoolduse provintsis.

Tegevus Eestis

muuda

Eestit külastas Zbigniew Piłat esmakordselt jõulude ajal 1991. Hiljem tutvus ta Lublini seminaris poola keelt õppinud Tartu kogudusepreestri Väino Niitväega, keda ta külastas Eestis aastatel 1992 ja 1993.

Pärast kolmandat visiiti Eestisse 1993. aasta ülestõusmispühade ajal esitas ta Eesti tollasele apostlikule administraatorile Justo Mullor Garcíale ja mariaanide Jumaliku ettehoolduse provintsi provintsiaalile taotluse asuda tööle Eestis. Saanud mõlemalt autoriteedilt heakskiidu, saabus ta suve lõpul 1993 Eestisse ning asus ametisse Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Koguduse vikaarpreestrina.

Kui isa Väino Niitvägi 1994. aastal preestriametist lahkus, nimetati Zbigniew Piłat Tartu katoliku koguduse preestriks. Tartus töötades aitas ta kaasa Tartu Katoliku Kooli arendamisele ja algatas kogudusehoone renoveerimise.

Seoses isa Rein Õunapuu lahkumisega Tallinna katoliku koguduse preestri ametikohalt sügisel 1995 tuli Zbigniew Piłatil kui ühel vähestest Eestis tegutsevatest ja eesti keelt valdavatest preestritest hakata nädalavahetustel hoolt kandma ka Tallinna koguduse eest. Jaanuaris 1996 vabastas apostlik administraator ta Tartu kogudusepreestri ametist ja nimetas Tallinna Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Koguduse preestriks.

Tallinnas taasalustas ta regulaarsete katehheesikursuste korraldamist ja suurendas võrreldes varasemaga kiriku ilmikliikmete osalust koguduse töös. Nii Tallinnas kui ka Tartus oli ta tuntud lastelaagrite korraldajana.

Veebruaris 1997 külastas teda Eestis ka mariaanide kongregatsiooni kindralülem Adam Boniecki, et tutvuda oma kongregatsiooni liikmete tööga.

Kui mariaanide kongregatsioon otsustas saata Zbigniew Piłati jätkama õpinguid Rooma, lõppes sellega 1998. aastal ka mariaanide tegevus Eestis. Tema lahkumisteenistus Tallinna koguduses leidis aset 26. juulil 1998.

Tegevus Roomas

muuda

Sügisel 1998 asus Zbigniew Piłat õppima Itaalia pealinnas Roomas tegutsevas jesuiitide Paavstlikus Gregoriaani Ülikoolis. Litsentsiaadikraadi omandas ta aastal 2000, kaitstes teadustöö katoliku koolide kontseptsioonist kirikuõiguses. Sügisel 1999 õppis ta täiendavalt Pariisis ka prantsuse keelt.

Aastal 2002 spetsialiseerus ta õigusteadusele, saades ettevalmistuse tööks kirikukohtus. Doktorikraad kanoonilise õiguse alal anti talle 18. mail 2005.

Pärast mariaanide kongregatsiooni juhtkonna ametisse valimist nimetas kongregatsiooni uus kindralülem Jan Rokosz 7. märtsil 2005 isa Piłati kongregatsiooni uueks peasekretäriks ja peaprokuraatoriks. Veebruaris 2011 nimetati ta ka järgmiseks kuueaastaseks ametiajaks samadesse ametitesse.

Artiklid

muuda

Artiklid Zbigniew Piłati kohta

muuda
  • Piłat, Zbigniew. Pilaatus ilma Pontsiuseta. / interv. Rein Õunapuu. // Kiriku Elu, nr. 7/8, 1994, lk. 23.
  • Piłat, Zbigniew. Usutlus isa Zbigniewiga. / interv. Toomas Abiline. // Kiriku Elu, suvi 1998, lk. 28–31.
  • Piłat, Zbigniew. Taaskohtumine isa Zbigniewiga. / interv. Külli Jõe ja Lembi Puusepp. // Kiriku Elu, sügis 1999, lk. 15–17.

Zbigniew Piłati artiklid

muuda
  • Piłat, Zbigniew. Kommentaar inimgeeniuuringute seadusele. // Kiriku Elu, juuli 2001, lk. 9–10; Kiriku Elu, oktoober 2001, lk. 9–10.