Walter Nicolai (1. august 1873 Braunschweig4. mai 1947 Moskva) oli Saksa sõjaväelane, Esimese maailmasõja ajal Saksamaa sõjaväeluure Abteilung III b ülem.

Walter Nicolai

Walter Nicolai sündis sõjaväelase perekonnas ning jätkas perekonna sõjaväetraditsioone, astudes pärast Halberstadti toomkooli lõpetamist kadetikorpusse. Selle lõpetamise järel 1893. aastal asus ta leitnandi auastmes tegevteenistusse.

1901. aastal asus Walter Nicolai õppima Sõjaväeakadeemias, mille lõpetamise järel 1904. aastal, suunati ta edasist teenistust jätkama Kindralstaapi.

1905. aastal pärast Vene-Jaapani sõda suunati Nicolai koos grupi kindralstaabi nooremohvitseridega õppima jaapani keelt, et vajadusel olla piirkonnas sõjaline vaatleja. Pärast pooleteiseaastast ettevalmistust Walter Nicolai komandeering Jaapanisse annulleeriti.

1906. aastal suunati Walter Nicolai Saksamaa ja Venemaa piirialale, Königsbergi Ida-Preisimaal, kus ta määrati 1. armeekorpuse staabi luureohvitseriks.

Walter Nicolai 7 aasta jooksul Venemaa keisririigi Varssavi sõjaväeringkonna suhtes läbi viidud sõjaväeluure tulemused olid Saksamaa Kindralstaabi hinnangul eeskujulikud. Walter Nicolai eeskujul määrati teistessegi Venemaaga piirnevatesse sõjaväeosadesse kindralstaabi sõjaväeluure Ic kindralstaabiohvitserid.

Walter Nicolai tegevust Venemaa-suunalisel teabehankel toodi eeskujuks teistegi sõjaväeringkondade luureohvitseridele. 1912. aasta juulis viidi ta üle Kindralstaapi ning 1913. aasta märtsis edutati 40-aastane Walter Nicolai Kindralstaabi luure- ja vastuluureosakonna Abteilung III b ülemaks.

Teoseid muuda

  • Nachrichtendienst, Presse und Volksstimmung im Weltkrieg, Berlin: E. S. Mittler, 1920;
  • Geheime Mächte:Internationale Spionage und ihre Bekämpfung in Welt und heute, Leipzig: K. F. Koehler, 1923