Vitamiinikartell

Vitamiinikartell on koondnimetus Euroopa Komisjoni uurimise alla sattunud maailma suurimate vitamiinide hulgitootjate ja -müüjate sõlmitud kartellikokkulepete kohta ajavahemikus september 1989 kuni veebruar 1999 (osalejad, kokkulepped, tooted, ajavahemik vahelduvad). Sõlmitud kartellikokkulepped kahjustasid Euroopa Komisjoni arvates vitamiinituru konkurentsi ja kokkulepitud kõrgemad vitamiinipreparaatide hinnad kahjustasid eeldatavasti tarbijaid. Lisaks on hinna- ja kartellikokkulepete organiseerimise ja täideviimisega rikutud Euroopa Liidus kehtivaid õigusakte.

Mitmeid teateid suuremate vitamiinide hulgitootjate seotusest vitamiinituru kartellikokkulepetega Ameerika Ühendriikide vitamiiniturul oli liikumas enne 1998. aastat.[1]

Seadusesätted

muuda
 • Euroopa Komisjoni arvates rikkusid vitamiinide hulgitootjad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklit 53, osaledes kokkulepetes ja kooskõlastatud tegevuses, mis puudutavad hindade kindlaksmääramist, turgude jagamist ja kooskõlastatud tegevust konkurentide kahjuks, mitmes vitamiiniturusektoris.

Kartelli kronoloogia (osaline)[2]

muuda
Vitamiinikartell Kartelli ettevõtted Eeldatav algus Eeldatav lõpp
A-vitamiin Roche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis) september 1989 veebruar 1999
E-vitamiin Roche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis), Eisai september 1989 veebruar 1999
B1-vitamiin Roche, Takeda, BASF jaanuar 1991 juuni 1994
B2-vitamiin Roche, BASF, Takeda jaanuar 1991 september 1995
B5-vitamiin (Calpan) Roche, BASF, Daiichi jaanuar 1991 veebruar 1995
B6-vitamiin Roche, Takeda, Daiichi jaanuar 1991 juuni 1994
M-vitamiin Roche, Takeda, Kongo, Sumika jaanuar 1991 juuni 1994
M-vitamiin Roche, Takeda, Kongo, Sumika jaanuar 1991 juuni 1994
C-vitamiin Roche, BASF, Takeda, Merck jaanuar 1991 august 1995
D3-vitamiin Roche, BASF, Solvay Pharm, Rhône-Poulenc (Aventis) jaanuar 1994 juuni 1998
H-vitamiin Roche, Merck, Lonza, Sumitomo, Tanabe, BASF oktoober 1991 aprill 1994
beetakaroteen Roche, BASF september 1992 detsember 1998
... ... ... ...

Eelprotseduuride kronoloogia

muuda
 • ...
 • 12. mail 1999 teatas Rhône-Poulenc (hilisem Aventis), vastavalt the Leniency Notice regulatsioonile kartellide osas Euroopa Komisjoni, ettevõte soovist informeerida neid enda ning ka teiste osapoolte osalusest Euroopa vitamiinikartellis ning pakub uurimise läbiviimiseks koostööd;
 • 19. mail 1999 saatis Rhône-Poulenc Euroopa Komisjonile kirjaliku kokkuvõtte ettevõtte tegevusest A-vitamiini ja E-vitamiini turgudel ning artikli 81 rikkumisest;
 • 4., 6. ja 17. mail 1999 kirjutasid F. Hoffmann-La Roche AG ja BASF AG Euroopa Komisjonile, et ettevõtted kavatsevad uurimisele igati kaasa aidata;
 • 26. mail 1999 saatis Euroopa Komisjon F. Hoffmann-La Roche AG-le ja BASF AG-le infopäringu regulatsiooni nr 17 artikli 11 alusel, mis puudutas ettevõtete osalemist kahtlustatavates kokkulepetes A-vitamiini, B2-vitamiini,B5-vitamiini, C-vitamiini, E-vitamiini, beetakaroteeni ja eelsegude toodete osas, mis on tuvastatud Ameerika Ühendriikides läbi viidud toimingute raames;
 • juunis 1999 edastasid mõlemad ettevõtted (F. Hoffmann-La Roche AG (4. juunil) ja BASF AG (15. juunil)) Euroopa Komisjonile memorandumid, kus möönsid, et rikuti artiklit 81, tuues ühtlasi ka ära seisukohad toodete raames, mille eest trahviti ettevõtteid Ameerika Ühendriikide vastavates kartelliprotsessides;
 • 23. juunil 1999 edastas BASF AG kirja teel Euroopa Komisjonile hulgaliselt dokumente (alates 1989. aastast), mis olid seotud kartelli müügimahtude kontrolli ja järelevalvesüsteemiga Euroopa Komisjoni algatatud uurimises toodud vitamiiniturgude raames.
 • ...

Administratiivsed protseduurid

muuda
 • ...
 • 6. juulil 2000 alustas Euroopa Komisjon toiminguid kõnealuse kartelli osas koos otsuste ja põhjendustega;
 • Asjaosalised ettevõtted said üsna ruttu pärast otsuse tegemist ligipääsu Euroopa Komisjoni uurimise failidele, mis edastati neile CD-ROM-il ja mis sisaldasid kõiki ligipääsetavaid dokumente;
 • ...

Uurimustulemuste protseduurid

muuda
 • Euroopa Komisjoni pressiteate IP Reference: IP/01/1625 Event Date: 21/11/2001 alusel määras Komisjon enamikule (Aventisele tagati koostöö eest teatav immuunsus ja osadele kokkulepetele kohaldati aegumine) ajavahemikus september 1989 kuni veebruar 1999 (osalejad, kokkulepped, tooted, ajavahemik vahelduvad) vitamiinikartellis osalenud 8 ettevõttele (13-st) vitamiinipreparaatide hinna kokkulepete eest rahatrahvi kogusummas 855,22 miljonit eurot. Hoffmann–La Roche'il oleks tulnud määratud trahvisummast maksta 462 miljonit eurot.[3][4][5]

Kartellikokkuleppe tooted

muuda

Pressiteates nimetatud ettevõtted said trahvi hinnakokkulepete eest peaaegu kõikides uuritavates vitamiinipreparaatide kategooriates: A-vitamiin, B1-vitamiin, B2-vitamiin, B5-vitamiin, B6-vitamiin, beetakaroteen, H-vitamiin (biotiin), foolhape, C-vitamiin, D3-vitamiin, E-vitamiin, karotinoidid.[2]

Ettevõtte Asukoht Trahvisumma
F. Hoffmann-La Roche AG (Šveits) 462 mln €
BASF AG (Saksa) 296,16 mln €
Aventis SA (Prantsusmaa) 5,04 mln €
Solvay Pharmaceuticals BV (Madalmaad) 9,10 mln €
Merck KgaA (Saksa) 9,24 mln €
Daiichi Pharmaceutical Co Ltd (Jaapan) 23,4 mln €
Eisai Co Ltd (Jaapan) 13,23 mln €
Takeda Chemical Industries Ltd (Jaapan) 37,05 mln €

Viited

muuda
 1. Vitamin-Kartell: Die Chronologie, 04. September 2002 – 07:36, Veebiversioon (vaadatud 6.08.2013)[alaline kõdulink]
 2. 2,0 2,1 [Reference: IP/01/1625 Event Date: 21/11/2001, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1625_fi.htm Veebiversioon (vaadatud 6.08.2013)]
 3. [Reference: IP/01/1625 Event Date: 21/11/2001, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1625_fi.htm Veebiversioon (vaadatud 06.08.2013)]
 4. Vitamin-Kartell: Die Chronologie, 04. September 2002 – 07:36,Veebiversioon (vaadatud 6.08.2013)[alaline kõdulink]
 5. "Vitamin-Kartell: Rekordstrafe gegen BASF und Roche"

Välislingid

muuda