Rahatrahv

Rahatrahv on Eesti karistusseadustiku § 47 mõistes kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse käigus määratav rahaline karistus sooritatud väärteo eest[1]. 2008. aastal võib Eestis kohaldada rahatrahvi kolm kuni kolmsada trahviühikut (trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on kuuskümmend krooni).

Rahatrahvi eristamine rahalisest karistusestRedigeeri

Rahatrahvi ja rahalise karistuse vahe põhineb süüteo liigil:[2]

  • Rahaline karistus määratakse kuriteo eest.
  • Rahatrahv määratakse väärteo eest.


Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. "Karistusseadustik". Elektrooniline Riigi Teataja, 28.07.2008.
  2. "Korruptsioonisüüteod ja karistused Eestis". Eesti Justiitsministeeriumi korruptsiooni veebileht, 11. oktoober 07. Eesti Justiitsministeerium. Vaadatud 07.09.08.