See artikkel räägib muinaseestlaste aukandjast; Christoph Paolini raamatu kohta vaata artiklit Vanem (Paolini)

Vanem tähistab kogukonna, seltsi või haldusüksuse juhti.

Selles tähenduses on sõna laiemalt kasutusele võetud 19. sajandi lõpus.

Pulmavanemaks või saajavanemaks on eesti pulmakommetes nimetatud rahvaluulekogude andmetel isameest.[1]

F.J. Wiedemannil Eesti-Saksa Sõnaraamatus (1869) tähendab sõna "vanem" üksnes ea poolest vanemat.[2]

Mõiste "vanem" levikut mõjutasid nii tärkav rahvuslus kui germaani ja slaavi eeskuju (ealdorman, altester, staarost, stareišina).

"Henriku Liivimaa kroonikas" eestlaste ülikuid tähistav ladinakeelne sõna "senior" on tõlgitud (Kleis ja Tarvel) vanemaks. Feodaalses kontekstis tähendab "senior" senjööri, maaisandat, peremeest.[3]

Provintsiaalõiguse alusel valisid eestlastest ja venelastest linnaelanikud Tartus kummadki endi seast ühe vanema.

Vanemaks nimetatakse Maavalla Koja juhatuse esimeest, samuti Maavalla Kotta kuuluvate kohalike kodade juhatuste esimehi.

Kaitseliidul on vanematekogu, vanematekoguks nimetatakse ka Seto Kongressi täidesaatvat ja püsivat kogu ning Riigikogu erakondadevahelist mitteformaalset koostöökogu.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Ülo Tedre. Pulmasõnastik III. Mäetagused, nr 10.
  2. F.J. Wiedemann, Estnisch-Deutsches Wörterbuch, St. Petersburg, 1869, neljas trükk Valgus, Tallinn, 1973.
  3. * Henriku Liivimaa kroonika, tõlkinud Richard Kleis, toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel, Tallinn, Eesti Raamat 1982.