Uurali kaja

näitus Eesti Rahva Muuseumis

"Uurali kaja" on soome-ugri ja samojeedi rahvaste teemaline püsinäitus Eesti Rahva Muuseumis.

Näitust valmistati ette aastatel 2008–2016 ja see avati ERMi vastvalminud majas 2016. aasta oktoobris. Ekspositsioon hõlmab 1100 m2, paikneb kuues saalis ja neid ühendavates käiguteedes ning läbib kahte korrust. Fookuses on riigita soome-ugri ja samojeedi rahvad ning nende kultuur. Eksponeeritud on 19 uurali rahva etnograafilisi esemeid, multimeediavahendite abil on esindatud 25 rahvast. Oma rahvusriigiga eestlased, soomlased ja ungarlased on sel näitusel käsitletud vaid riivamisi.

Põhiosa näituse etnograafilistest eksponaatidest, nagu rõivad, tarbeesemed ja tööriistad (ligikaudu kümnendik ERMi soome-ugri esemekogust) pärineb 20. sajandi esimesest poolest ja keskpaigast, vanimad eksponaadid aga isegi 19. sajandi algusest. Neid täiendavad multimeediainstallatsioonid, sh puutetundlikud ekraanid info ja mängudega, spetsiaalselt näituse jaoks valminud soome-ugri rahvaste lugudel põhinevate animafilmide paneelid, valgusjõgi jms. Ekspositsiooni elustab ka hiiglaslik, kogu näitust kattev heliinstallatsioon.

Näituse ülesehitus

muuda
 

"Uurali kaja" esimeses sissejuhatavas saalis saab ülevaate uurali rahvaste arvukusest ja asualadest, keelkonna keelepuuinstallatsioon näitlikustab soome-ugri ja samojeedi keelte sugulust ning võimaldab kuulata vanimaid ühistüvega sõnu. Teine saal jätkab teemat: siin selgitatakse uurali rahvaste geneetilise suguluse küsimust, näidatakse videomaterjali abil nende tänapäeva eluolu ning tutvustatakse eri autorite vaateid-tähelepanekuid soome-ugri rahvaste kohta alates vanimatest kirjapanekutest kuni nüüdisaegsete teadlaste ja kirjanike mõteteni.

Keskne osa jaotub nelja saali vahel: valgusjõel liikuv külastaja suunatakse esmalt permi, siis volga, seejärel läänemeresoome ja viimaks põhjarahvaste saali. Rahvad on rühmitatud keelelise ja geograafilise läheduse ning eluviisi alusel. Kõike seob ja raamistab meeste-naiste suhete teema: kuidas nende traditsioonilised rollid ja ülesanded väljenduvad maailmamõistmises, igapäevases elukorralduses ja materiaalses kultuuris; kuidas need rollid teineteist täiendavad ning kas või kuidas need on muutunud. Ajaliselt hõlmab ekspositsiooni põhiosas kajastatav soome-ugri rahvaste eluolu tinglikult 20. sajandi esimest poolt.

Permi rahvaste saal tutvustab komisid ja udmurte neile omase koduse maailma kaudu komi tare ja udmurdi aida näitel. Volga rahvaste saalis saab tutvuda maride, ersade ning mokšadega. Keskmes on pulmapeostseen: udmurdi neiu ja mari noormehe abiellumine näitab lähedasi suhteid kahe naaberrahva vahel. Läänemeresoome rahvaste saalis on neli põhiteemat: karjala saun, vepsa alepõllundus, lahkunute mälestamine vadjalastel ning liivi merekalastus. Põhjarahvaste saalis on keskselt eksponeeritud saami koda, handi metsalaager ja mansi kosimisrituaal.

Näituse meeskond

muuda

Näituse tegemisega oli seotud kokku ligikaudu 200 inimest[1].

Tunnustus

muuda

Pilte

muuda

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. täielik nimekiri Jääts 2018, lk 142–144

Kirjandus

muuda
 • Jääts, Indrek (koostaja) 2018. Uurali kaja: Soome-ugri ja samojeedi rahvad. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
 • Karm 2011 = Карм, Светлана 2011. Эхо Урала в Эстонском национальном музее, или музеологический аспект эстонского концепта „финно-угорский мир“. – Ежегодник финно-угорских исследований 3, ред. Н. И. Леонов, А. Е. Загребин, А. В.
 • Ишмуратов, Р. В. Кириллова, Д. И. Черашняя. Ижевск: Издательство Удмуртский университет, 98–110.
 • Karm, Svetlana; Art Leete. 2014. Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäituse kujunemislugu. – Soome-ugri sõlmed 2013. Tallinn: Fenno-Ugria, 70–77.
 • Karm, Svetlana; Art Leete. 2015. Ethics of Ethnographic Attraction: Reflections on the Production of the Finno-Ugric Exhibitions at the Estonian National Museum. – Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol. 9, No. 1, 99–121.
 • Karm, Svetlana; Leete, Art; Tender, Priit (koostajad) 2017. Uurali kaja: 9 animeeritud juttu soome-ugri naistest ja meestest. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
 • Karm, Svetlana; Leete, Art 2018. Uurali kaja Eesti Rahva Muuseumis. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, 61, 14–43.
 • Kuidas peaks välja nägema maailma parim soome-ugri näitus? Uurali kaja – Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus. 2017 – Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus.
 • Laurits, Peeter 2017. "Uurali kaja" fotopanoraamide lugu: montaaž ja trükkimine. – Soome-ugri sõlmed 2016, 59–64.
 • Männik, Triin; Kristian Kirsfeldt, Jan Graps. 2017. Soome-ugri näitus. – Maja 1–2, 92–95.
 • Mutso, Margit. 2013. Näitus – ainulaadne meeleline kogemus. – Sirp, 25. aprill.

Välislingid

muuda

Kajastus

muuda

Näituse veebituurid

muuda