Indrek Jääts

Indrek Jääts (sündinud 2. novembril 1971 Tallinnas) on eesti etnoloog ja ajaloolane.

Ta õppis Tallinna I Keskkoolis (1990). Lõpetas 1995. aastal Tartu Ülikool ajaloo teaduskonna cum laude. 1998 Tartu Ülikooli etnoloogiamagister, 2005 Tartu Ülikooli filosoofiadoktor. Töötanud teadurina Tartu Ülikoolis (1998–2006) ja Eesti Rahva Muuseumis (1999–).

Peamiseks uurimissuunaks on etnilised protsessid, rahvuslus ja rahvuspoliitika Ida-Euroopas. Põhjalikumalt tegelenud setude, komide ja permikomidega. Uurinud ka maaelu muutusi Eestis pärast Teist maailmasõda.

Valik teadustöidRedigeeri

 • East of Narva and Petserimaa - Contested Territory: Border Disputes at the Edge of the former Soviet Empire Ed by T. Forsberg. (Studies of Communism in Transition) Edward Elgar, 1995. Pp. 188.-201.
 • Setude etniline identiteet (Studia ethnologica Tartuensia 1). Tartu Ülikool, 1998.
 • Ethnic Identity of the Setus and Estonian-Russian Border Dispute - Nationalities Papers, Vol. 28, Number 4, December, 2000. pp. 651–670.
 • Sotsialistlik põllumajandus: Varane kolhoosiaeg Oisu piirkonnas Järvamaal – Akadeemia 1-2, 2004. Lk. 132-168; 393-422.
 • Working in a Kolkhoz. The Case of the Oisu Area, Central Estonia (1948-1964) – Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. Erkundungen zum Arbeitsleben im östlichen Europa Klaus Roth (Hg.) Freiburger Sozialanthropologische Studien. Band 1. Münster, LIT Verlag, 2004. pp. 91–108.
 • Etnilised protsessid Vene impeeriumi siseperifeerias 1801-1904: Komi rahvusluse sünd (Dissertationes Ethnologiae Universitatis Tartuensis 2) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005.
 • Rahvaloendused ja rahvuspoliitika: Venemaa soomeugrilased 2002. aastal – Akadeemia 3, 2006. Lk. 524–549.
 • The Komi, Ethnic Stereotypes, and Nationalities Policy in Late Imperial Russia – The Russian Review 68 (April 2009). Pp. 199–220.
 • Building a State in a State. Drawing of the Borders of Komi (Zyrian) Autonomous Oblast in the 1920s – Anthropological Journal of European Cultures, Vol. 18, No 1, 2009. Pp. 69–89.
 • The Birth of Komi Nationalism: Prelude - Defining Self. Essays on emergent identities in Russia: Seventeenth to nineteenth Centuries (Studia Fennica Ethnologica 10) Helsinki: FLS/SKS, 2009. Pp. 534–558.
 • Проникновение и применение дискурса национальности в России и СССР в конце XVIII - первой половине XX вв. Редакторы: Индрек Яатс, Эрки Таммиксаар. Тарту: Эстонский национальный музей, 2011.
 • "The Permiak question": Bolshevik central authorities, Russian and non-Russian provincial elites negotiating over autonomy in the early 1920s – Nationalities Papers, Vol. 40, Issue 2, 2012. Pp. 241–257.
 • Lugege meid üle! Kagu-Eesti etnoregionalistlikud liikumised ja viimane rahvaloendus – Akadeemia 6, 2013. Lk. 1076–1110.
Teadustööde täielikku nimekirja vaata: https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=37681&lang=et

Muu loomingRedigeeri

 • Aasia päevikud: Põhja-Indiast Lõuna-Hiinani (Pegasus, 2009)
 • Rännakud ööpoolsetesse maadesse: Üheksa reisikirjeldust Põhja-Vene endistelt ja praegustelt soome-ugri aladelt (Pegasus, 2011)
 • Aafrika kivine südamik: Reisimärkmeid Etioopiast (Go Group AS, 2013)
 • Dokumentaalfilmid Permikomi sügis (ERM, 2009); Kadunud hõim: Lugu Lutsi maarahvast (ERM 2014); Läbi vepslaste maa: 50 aastat hiljem (ERM 2016)
 • Reisid Lõuna-Aafrikas (Argo, 2020)