Inglismaa Ühendatud Suurloož

(Ümber suunatud leheküljelt United Grand Lodge of England)

Inglismaa Ühendatud Suurloož (inglise keeles United Grand Lodge of England, lühend UGLoE, UGLE) on maailma esimene vabamüürlaste suurloož. See on Inglismaa vabamüürluse peamine keskus ning sellele alluvad ka jurisdiktsioonid teistes maades, põhiliselt endise Briti impeeriumi ja Rahvaste Ühenduse maades. Faktiliselt juhib see "regulaarset" vabamüürlust.

Inglismaa Ühendatud Suurlooži peakorter

See on maailma vanim suurloož. Koos Iirimaa Suurlooži ja Šotimaa Suurloožiga on see üks "kodusuurloožidest" (the home Grand Lodges).

Erinevalt paljudest teistest jurisdiktsioonidest maailmas juhib UGLE ka Kuldvõlvi, kuigi vabamüürluse teisi lisaastmeid juhitakse eraldi.

Teke muuda

Inglismaa Esimene Suurloož (inglise keeles The Premier Grand Lodge of England, lühend PGLoE) tekkis 24. juunil 1717, kui Goose and Gridiron Ale House'is St Paul's Churchyard'is liitusid neli vana vabamüürlaste looži Londonist ja Westminsterist.

Corporation of London on paigaldanud algse kõrtsi lähedusse mälestustahvli.

Aastal 1721 tegi inglise vabamüürlaste esimene aadlikust suurmeister John Montagu, teine Montagu hertsog šoti jutlustajale James Andersonile ülesandeks koostada vanade gooti põhikirjade alusel suurloožile uus põhikiri, mida tänapäeval tuntakse Vanade Kohuste nime all. Aastal 1751 tekkis opositsiooniline suurloož, mis väitis, et PGLoE on teinud uuendusi ning kõrvale kaldunud Vanadest Piirikividest, mis 926 Yorkis andis prints Edwin. Sellepärast nimetatakse seda suurlooži Antients Grand Lodge. Need eriarvamused kahe suurlooži vahel kestsid umbes 63 aastat. Oli liikmeid, kes tegutsesid mõlemas suurloožis.

Aastal 1809 nimetasid mõlemad suurloožid volinikud liitumisläbirääkimisteks. Need kestsid umbes neli aastat, kuni 27. detsembril 1813 korraldati Londonis Freemasons' Hall'is tseremoonia, kus kaks suurlooži ühinesid Inglismaa Ühendatud Suurloožiks. Suurmeistriks sai kuningas George III noorem poeg prints Augustus Frederick, Sussexi hertsog.

Tänapäeval on Inglismaa Ühendatud Suurloož organiseeritud provintsisuurloožideks, mis enam-vähem vastavad Inglismaa traditsioonilistele krahvkondadele. Need moodustavad organisatsiooni kohaliku halduse. Londoni provintsi nimetatakse Pealinna Suurloožiks (Metropolitan Grand Lodge). Jurisdiktsioonid teistes maades on organiseeritud distriktideks.

Suhted teiste suurloožidega muuda

Grand Orient de France muuda

Algul tunnustasid Grand Orient de France (GOdF) ja Inglismaa Ühendatud Suurloož teineteist. Konvendil 1877 jättis Grand Orient de France esimest korda "kõikide maailmade kõikvõimsa ehitusmeistri" mõiste mainimata, lähtudes protestantliku vaimuliku Frédéric Desmonsi ettepanekust: "Vabamüürlusel on printsiipideks südametunnistuse vabadus ja inimestevaheline solidaarsus. Ta ei jäta kedagi välja tema usu pärast."

Kui siis GOdF veel asendas "Püha seaduse raamatu" "valge raamatuga", algas lõhenemine. Inglismaa Ühendatud Suurloož katkestas 1913 ametlikult ühepoolselt sidemed GOdF-iga ning loobus selle "regulaarsuse" tunnustamisest. Seevastu GOdF tunnustab endiselt Inglismaa Ühendatud Suurlooži ning selle poolt tunnustatud suurloože ja loože. Tänapäeval põhjendatakse seda mittetunnustamist sellega, et GOdF-ist lähtuvad "liberaalsed" loožid rikuvad UGLoE põhiprintsiipe (Basic Principles), lubades loožides poliitilisi arutelusid ning tunnustades naiste- ja ühisloože. Peale selle olevat inimesest kõrgemal seisva ülema olendi tunnistamine alandlikkuse tingimus.

Suurmeistrid (Grand Masters) muuda

Prince Hall muuda

Prince Halli asutas Inglismaa Esimene Suurloož ja ta sai asutamiskirja 2. märtsil 1784. Ometi keelab Inglismaa Ühendatud Suurloož Prince Halliga suhtlemast, tuues põhjenduseks, et ükski välismaa suurloož ei tohi olla suhetes kahe loožiga, mis teineteist ei tunnusta.

Inglismaa Ühendatud Suurloož ei välista siiski põhimõtteliselt värvilisi liikmeid.

Välislingid muuda