Krahvkond

Suurbritannia haldusüksuse tüüp
 See artikkel räägib Suurbritannia territoriaalüksusest; Iirimaa territoriaalüksuse kohta vaata artiklit Krahvkond (Iirimaa)

Krahvkond (inglise keeles county) on territoriaalüksus Suurbritannias.

Inglismaa

muuda

Inglismaa on tänapäeval jaotatud linnkrahvkondadeks ja mittelinnkrahvkondadeks. Peale selle on olemas tseremoniaalkrahvkonnad, mis ühendavad väikesed mittelinnkrahvkonnad piirkondadeks, mis laias laastus põhinevad ajaloolistel krahvkondadel. Aastatel 18891974 oli Inglismaa jaotatud halduskrahvkondadeks ja county borough'deks.

Enamikul mittelinnkrahvkondadel on krahvkonnanõukogud ning nad on jaotatud mittelinnaringkondadeks, millest igaühel on oma nõukogu. Kohalike võimude pädevuses on tavaliselt haridus, päästeteenistused, planeerimine, sotsiaalteenused jt ülesanded.

Inglismaa krahvkondadele panid aluse anglosaksi Inglismaa aegsed shire'id – kindlustatud keskusega maksukogumispiirkonnad. Viimastest kujunesid hiljem krahvkonnalinnad. Krahvkonnad said nime enamasti krahvkonna linna järgi: selle nimele lisati -shire (näiteks Bedfordshire Bedfordi järgi). Eranditeks on näiteks Cumberland, Norfolk ja Suffolk. Mõnel juhul (näiteks Buckinghamshire) ei ole -shire-lõpuline nimi saadud krahvkonnalinna nimest.

Sõna county võeti kasutusele normannide ajal. Normannidel tähendas see krahvi (count) hallatavat ala. Krahvkonnad säilitasid anglosaksi shire'i piirid ja nimed. Mõned traditsioonilised krahvkonnad, näiteks Essex, Sussex ja Kent, olid algselt iseseisvad kuningriigid ning pärinevad ajast, mil Alfred Suur ei olnud Inglismaad ühendanud.

Põhja-Iirimaa

muuda

Põhja-Iirimaal kaotati 1973 krahvkonnad haldusüksustena: krahvkonnanõukogud kaotati ning moodustati 26 omavalitsusringkonda. Kuuel traditsioonilisel krahvkonnal on säilinud kultuuriline tähtsus.