Loož (vabamüürlus)

Loož (inglise keeles lodge) on vabamüürluse struktuuriüksus.

Oslo Vabamüürlaste pealooži hoone

Enamikus maailma piirkondades kogunevad vabamüürlased loožidesse, kus toimub vabamüürluse kolme esimese astme töö. Need astmed on:

  • Entered Apprentice
  • Fellow Craft
  • Master Mason

Blue Lodge ('sinine loož') on loož, mis annab kolm esimest astet. See on kõnekeelne termin, millele algul vaadati viltu, kuid nüüd on muutunud väga kasutatavaks. Suurbritannias on levinum termin Craft Lodge.

Vabamüürlased, kes on kuulunud mitmesse looži, nimetavad emaloožiks (Mother Lodge) looži, kus nad said esimese astme. Emaloožiks võidakse nimetada ka looži, mis volitab või spondeerib uue looži loomist.

Suurloož hõlmab teatud riiki või muud piirkonda. Sellele allub rida loože, mis jagunevad kas riikide, rahvuste või muude tunnuste alusel ning kokku moodustavad suurlooži.

Loože on kolm gruppi, millest kõige suuremate õigustega on esimese astme suurloož, mis tavaliselt juhib loože mingis riikide rühmas. Sellele allub grupp teisi suurloože, mis tavaliselt tegutsevad konkreetse riigi ulatuses. Neile alluvad väiksemad "harukontorid" – loožid. Ainult suurloožil on õigus moodustada uusi loože ja anda neile tegevusluba. Kui riigis suurloož puudub, siis küsib tekkiv vabamüürlaste rakuke looži asutamiseks luba mõne teise riigi suurloožilt, mis jääb tema patrooniks.

Vaata ka muuda