Teisesuse filosoofia

Teisesuse filosoofia on Jacques Derrida ja Michel Foucault' totaalset mõtlemist eitav arusaam.

Teisesuse filosoofia lähtub Emmanuel Levinasi teise käsitlusest, millega puutusid kokku tema õpilased: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Gilles Deleuze, Julia Kristeva, Jacques Lacan ja Jacques Derrida. Nimetatud Prantsuse mõtlejad arutasid mina, vabaduse, keele ja teise suhte üle. Levinasi mõtlemises oli teisel oluline koht.

Filosoofia vaenulikkus teise suhtes avaldus Parmenidesest kuni Martin Heideggerini. Teisesus on oluline dekonstruktsionismis. Lacani kirjeldatud "suur teine" ja Jean-Francois Lyotardi sündmus on samad mis Levinasi teine. Neid ühendab arusaam, et on olemas miski (välisus) või keegi väljaspool, enne sõnastamist ja mõistmist.[1]

ViitedRedigeeri

  1. Leho Lamus. "Mõtlemise mõistevõrk", lk 337-338.