Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond

Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond on Tartu Linnavalitsuse osakond, mis koordineerib Tartu linna finantseeritavat sotsiaalhoolekannet. Riiklikult finantseeritavat sotsiaalhoolekannet koordineerib Tartu Maavalitsus.

Osakonna struktuur

muuda

Osakonda kuulub kolm teenistust:

Allasutused

muuda

Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnal on 5 allasutust: