Hooldaja sotsiaalhoolekandes tähendab palgalist töötajat, kes osutab inimesele hooldusteenust.

Aastal 2007 on Eestis õigus hooldajale inimesel, kellel on raske puue.