Hooldusteenus sotsiaalhoolekandes tähendab tegevust, mis on vajalik inimesele hoolduse osutamiseks.

Hooldusteenuse osutajaks on palgaline hooldaja.