Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatu sotsiaalabi on Sotsiaalhoolekande seaduse järgi piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.[1]

Vältimatut sotsiaalabi osutab kohalik omavalitsus.

Ajutise peavarjuna pakuvad omavalitsused ilma elukohata inimesel võimalust kasutada varjupaika. Toidu kindlustamiseks pakutakse toidutalonge või supiköögi teenust.

Viited muuda