Eestkosteasutus

Eestkosteasutus on institutsioon, mis teostab piiratud teovõimega isiku eestkostet. Eestis on eestkosteasutus kohalik omavalitsus: vallavalitsus, linnavalitsus või maavalitsus.

Eestis reguleerivad eestkosteasutuse tööd

Institutsionaalset eestkostet püütakse rakendada võimalikult vähe, sest praktika on näidanud, et selline eestkoste kaldub muutuma formaalseks. Kuid institutsionaalne eestkoste leiab rakendamist, kui ei ole võimalik leida sobivat füüsilist isikut, kuna:

  • eestkostetaval puuduvad lähisugulased (vanemad, õed/vennad vms);
  • eestkostetava lähisugulased ei ole võimelised eestkostet teostama. Tavaliselt on see tingitud nende kehalisest või vaimsest tervislikust seisundist;
  • lähisugulased ei ole nõus eestkostjaks hakkama.

Et eestkostetav saaks sisulist eestkostet eestkosteasutuse poolt, volitab eestkosteasutus mõne konkreetse ametniku eestkostetava eest vajalikke toiminguid sooritama. Selline olukord tekib näiteks siis, kui on allkirja andmise vajadus.

Viited

muuda