Tallinna Nõmme Gümnaasium

kool Tallinnas
(Ümber suunatud leheküljelt Tallinna 10. Keskkool)

Tallinna Nõmme Gümnaasium on gümnaasium Tallinnas Nõmmel aadressil Raudtee tänav 73.

Tallinna Nõmme Gümnaasium
Nõmme Gümnaasiumi koolimaja aadressil Raudtee 73
Asutatud 1929
Kooli tüüp gümnaasium
Direktor Riho Uulma
Õpilasi 298 (seisuga 1. jaanuar 2024)
Klassikomplekte 11 (2023/2024. õppeaasta)
Linn Tallinn
Aadress Raudtee 73
Koduleht http://www.tng.ee/
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi koolimaja remondi lõppjärgus oktoobris 2008
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi nn Hiiu maja aadressil Raudtee tänav 55, kus alates 1. septembrist 2023 tegutseb Hiiu Kool

Alates 2006. aastast on kooli direktor Riho Uulma.

Nõmme Gümnaasiumi ajalugu muuda

Kooli asutamine ja algusaastad muuda

1926. aastal sai Nõmmest linn, kus elas 10 000 inimest. Nõmmel puudus keskkool ja algkooli lõpetanud noored pidid haridusteed jätkama Tallinnas või mujal.[1]

Nõmme Linna Üldhariduslik Täienduskool muuda

21. veebruaril 1928 võttis Nõmme linna volikogu vastu põhimõttelise otsuse asutada Nõmmele gümnaasium. Selle alusel avati 11. augustil 1929 Nõmme Linna Üldhariduslik Täienduskool[1], mis alustas tööd aadressil Raudtee tänav 55 (tänapäeva Hiiu Kooli majas). Kool oli mõeldud algkooli lõpetanuile ja tegutses humanitaargümnaasiumi õppekava järgi kui üldhariduslik täienduskool.[2]

Nõmme Linna Ühisgümnaasium muuda

Eesti Vabariigi valitsuse otsusega muudeti Nõmme Linna Üldhariduslik Täienduskool 4. juunil 1930 viieklassiliseks Nõmme Linna Ühisgümnaasiumiks.[2] See kool oli Nõmme omavalitsuse ja riigi ühisel ülalpidamisel. Hiljem otsustati 21. veebruari hakata tähistama kooli aastapäevana, algusaastaks sai aga 1929, kui kool reaalselt tööd alustas.[1] Nõmme Linna Gümnaasiumi esimene lend lõpetas 1934. aastal.

Nõmme Linna Keskkool muuda

1934. aasta koolireformi tulemusel asendas senise kuueklassilisele algkoolile järgnenud gümnaasiumi järk-järgult neljaklassilisele algkoolile järgnev viieaastase õppekavaga progümnaasium (mida 1937. aastani nimetati keskkooliks). Koolireformi tulemusel suleti juba 1934. aasta sügisel Nõmme Linna Ühisgümnaasiumi 1. klass ja järgmistel aastatel järk-järgult teised klassid.[1]

Nõmme Linna Ühisgümnaasiumi nimeks sai Nõmme Linna Keskkool. See oli 5-klassiline gümnaasium.[2]

Nõmme Progümnaasium muuda

1937. aastal nimetati Nõmme Linna Keskkool ümber Nõmme Progümnaasiumiks.[2]

Nõmme Gümnaasium muuda

1937. aasta sügisel nimetati Nõmme Progümnaasium Nõmme Gümnaasiumiks. Uue koolireformi tulemusena koosnes Nõmme Gümnaasium 1937/1938. õppeaastal 5-klassilisest progümnaasiumist ja 3-klassilisest gümnaasiumist. 6-klassilise algkooli lõpetajatele edasiõppimise võimaluste tagamiseks avati Nõmme Linna Erareaalkool. See oli paralleelne õppeasutus Nõmme Gümnaasiumi juures – juhtkond ja õpetajaskond tulid Nõmme Gümnaasiumist ning kooli finantseeriti õppemaksudest.[2]

Uus maja muuda

Nõmme Gümnaasiumi uue maja projekteeris Edgar Velbri koostöös Nõmme linna arhitekti Friedrich Wendachiga. Uuele koolimajale pandi pidulikult nurgakivi Nõmme linnaõiguste 12. aastapäeval 12. novembril 1938. Nurgakivi päeva tähistatakse kooli traditsioonina ka tänapäeval. Suuremad ehitustööd kestsid vähem kui aasta ja 16. oktoobril 1939 kolis Nõmme Gümnaasium uude majja.[2]

Kool okupatsiooniaastatel muuda

Tallinna 10. Keskkool teise Nõukogude okupatsiooni ajal muuda

Pärast seda, kui Nõukogude võim 1940. aasta juulis Nõmme linna likvideeris ja selle Tallinnaga liitis, nimetati ühtsesse süsteemi ümber ka Nõmme koolid. 7. augustist 1940 vabastati Alfred Teaste Nõmme Gümnaasiumi direktori ametikohalt[3]. Nõmme Gümnaasiumi uueks nimeks sai Tallinna 10. Keskkool ja kooli direktoriks varem Tallinna Reaalkoolis töötanud Karl Koljo.[4]

Tallinna 10. Gümnaasium teise Saksa okupatsiooni ajal muuda

1941. aastal nimetati Tallinna 10. Keskkool ümber Tallinna 10. Gümnaasiumiks ning selle senises Raudtee tänav 77 majas avati Saksa sõjaväehaigla. Vähendatud mahus koolitöö jätkus Nõmme eri koolimajades.[2]

Tallinna 10. Keskkool kolmanda Nõukogude okupatsiooni ajal muuda

Sügisel 1944 sai kooli nimeks uuesti Tallinna 10. Keskkool.

Nõmme Gümnaasium pärast Eesti iseseisvuse taastamist muuda

Tallinna Nõmme Keskkool muuda

1991. aasta mais nimetati Tallinna 10. Keskkool Tallinna linnavalitsuse otsusega ümber Tallinna Nõmme Keskkooliks.

Tallinna Nõmme Gümnaasium muuda

Alates 13. juunist 1994 on kooli nimi Tallinna Nõmme Gümnaasium (lühendatult TNG). 1997. aasta sügisel võeti kooli katsete alusel vastu 5. ja 6. klasside õpilasi. 1999. aastal valmis koolimaja juurdeehitisena torn, kus asub kooli raamatukogu ja planetaarium. 2002. aasta veebruaris avati kooli 73. aastapäeval raamatukogus Lennart Meri bareljeef.

Tallinna linnavolikogu 19. juuni 2006. aasta määrusega liideti Tallinna Nõmme Gümnaasiumiga Tallinna Hiiu Põhikool. Liidetud koolis jätkus 1. septembril 2006 õppetöö kahes majas: 1.–6. klass aadressil Raudtee tänav 55 (endise Tallinna Hiiu Põhikooli hoone) ja 7.–12. klass aadressil Raudtee tänav 73 (Tallinna Nõmme Gümnaasiumi hoone).[5]

Aastatel 2007–2008 renoveeriti Raudtee tänav 73 maja.

Tallinna linnavolikogu 25. aprilli 2018. aasta otsusega eraldati alates 1. septembrist 2023 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikooli- ja gümnaasiumiosa ning asutati Tallinna Haridusameti hallatav uus põhikool Hiiu Kool, mis tegutseb aadressil Raudtee tänav 55. Tallinna Nõmme Gümnaasiumis (aadressil Raudtee tänav 73) lõpetati põhihariduse andmine.[6]

Tallinna Nõmme Gümnaasium tänapäeval muuda

Õppekorraldus muuda

Tallinna Nõmme Gümnaasiumis saab alates 1. septembrist 2023 omandada vaid gümnaasiumiharidust. 10.–12. klassid õpivad Nõmme majas aadressil Raudtee tänav 73.

Gümnaasiumi õppesuunad:

 • Reaalharus õpitakse süvendatult matemaatikat, loodusseadusi ja loodusseaduste rakendamist;
 • loodusharus õpitakse süvendatult bioloogiat, keemiat, geograafiat ja füüsikat ning suur tähtsus on praktilistel ülesannetel ja uurimistöödel;
 • humanitaarharus õpitakse süvendatult kunsti, ajalugu, kirjandust ja keeli.[7]

Sümboolika muuda

21. veebruaril 1939 pühitseti kooli lipp. Lipu kinkisid Tallinna Nõmme Gümnaasiumile lapsevanemad ning selle andis üle Johannes Aavik. Lipu ühel poolel on kiri "Nõmme Gümnaasium ja keskkool" ning teisel pool "Mu isamaa on minu arm". Kooli 60. aastapäeval 1989. aasta veebruaris andsid vilistlased koolile üle taastatud lipu.

Kooli rinnamärk on kasutusel autasuna. Hõbetatud rinnamärk antakse õpetajale, kes on koolis töötanud vähemalt 10 aastat või saanud aasta õpetaja aunimetuse. Kullatud rinnamärk antakse õpetajale, kes on koolis töötanud vähemalt 20 aastat.

Kooli laualipp on tänuavaldus kooli tema tegevuses abistanud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Vilistlased muuda

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi on lõpetanud teiste hulgas president Lennart Meri ja helilooja Eino Tamberg, peaminister Jüri Ratas. Kooli vilistlaste hulgas on 11 akadeemikut, nt Endel Lippmaa, Erast Parmasto, Hans-Voldemar Trass, ja kolme kõrgkooli rektorid: Olav Aarna, Peeter Tulviste ja Jaak Kangilaski.

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Lõhmus, Leho. Kool, mis ei saa kunagi valmis - Nõmme gümnaasium 90. Nõmme Sõnumid, 29. veebruar 2019.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Kahk, Juhan 1994. Nõmme Gümnaasiumi (X Keskkooli) ajalugu 1929–1944.
 3. 1103. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 261., Riigi Teataja, nr. 108, 23 august 1940
 4. Kahk, Juhan 1994. Nõmme Gümnaasiumi (X Keskkooli) ajalugu 1944–1990.
 5. Järve, Linda. Miks tingimata uus kool? Õpetajate Leht, 4. mai 2018.
 6. Ajalugu. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi veebisait.
 7. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi koduleht. Statistika. https://web.archive.org/web/20150418171225/http://tng.ee/NG/index.php/uld/statistika

Kirjandus muuda

 • Kahk, Juhan 1994. Nõmme Gümnaasiumi (X Keskkooli) ajalugu 1929–1944.
 • Kahk, Juhan 1994. Nõmme Gümnaasiumi (X Keskkooli) ajalugu 1944–1990.
 • Nõmme Gümnaasium. Tallinn, 1999
 • Nõmme Gümnaasium 75. Tallinn, 2004.

Välislingid muuda