TT-juhistik ehk TT-süsteem (Terre Terre) on elektrijaotuse juhistikusüsteem, milles trafo keskpunkt ja neutraaljuht on alajaamas jäigalt maandatud ja tarbijate kestad on ühendatud kaitsejuhiga, mis on maandatud kohapeal.

TT-süsteemi kasutamine kaubanduskeskuses. Vead: kilbis puudub üldine rikkevoolukaitselüliti NB! külmikute automaatkaitselülitite toide tuleb otse, pealülitist mööda

Kuna hoonest alajaamani puudub eraldi kaitsejuht (PE-juht), sisaldab rikkesilmus ka maapinna takistust ja üldjuhul on tema takistus suhteliselt suur. Kui faasijuhist tekib lühis kaitsemaandusjuhti (PE), siis Ohmi seaduse järgi läbib rikkega kohta ja maandust väike voolutugevus, mis ei pane liigvoolukaitset rakenduma. Seetõttu on tuleohu ärahoidmiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks enamasti vältimatult vaja kasutada rikkevoolukaitselüliteid.

TT-juhistiku süsteem on levinud mitmes Euroopa riigis (Prantsusmaa, Belgia jt). NSV Liidus oli see sisuliselt keelatud, seega vanades elektripaigaldistes siin üldjuhul seda ei esine. Uutes elektripaigaldistes pole tänapäeval TT-juhistiku süsteemi kasutamine Eestis keelatud.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda