TN-süsteem (Terre Neutral) ehk TN-juhistik on elektri jaotusvõrgu juhistikusüsteem, kus neutraaljuht on maandatud.

Neutraaljuht (N) on kaitsejuhiga (PE) ühendatud selleks ette nähtud kohas, mida tähistatakse tähisega PEN.

TN-süsteem

Eelised

muuda

Kaitsejuhi ühendamine neutraaljuhiga tagab rikkesilmuse väikese takistuse, mis tekitab liigvoolukaitseseadmete kiire rakendumise (väljalülitumise) rikete ja lühiste korral. Kaitsejuhti on vaja kaitseaparaatide rakendumiseks.

Juhtmete ristlõige ja kaitseaparaadid peavad olema omavahel sobitatud.

Maandatud süsteemi puudus võrreldes täielikult isoleeritud süsteemidega

muuda

Kui inimene puutub ainult ühte faasijuhet, siis ta moodustab kondensaatori maaga ja ta saab elektrilöögi reaktiivtakistuse tõttu (Ohmi seaduse järgi). Samal põhimõttel töötab ka pingeindikaator. Selle ohu tõttu kasutatakse haiglates maast isoleeritud IT-süsteemi (Insulated Terre).

TN-süsteemi liigid

muuda
 
TN-C
 
TN-C tänavavalgustuses

Terre Neutral - Combined kaitsejuht on ühildatud neutraaljuhiga. See süsteem oli sageli kasutusel NSV Liidu kortermajades ja ettevőtetes. Sellel süsteemil on tõsine puudus: kui neutraaljuht katkeb, siis kõik elektripaigaldise elektriseadmete metallkestad satuvad eluohtliku pinge alla. Tänapäeval ei ole lubatud kasutada seda süsteemi uusehitistes ja selle asemel kasutatakse TN-C-S-süsteemi. TN-C juhistikus on neutraalijuht ka kaitsejuhi eest, sellist juhti nimetatakse PEN-juhiks. Sellises juhistikus on iga kereühendus ühefaasiline lühis ning seetõttu rakendub ka kohe liigvoolukaitse. Et suurendada elektriohutust, peab kaitse rakenduma võimalikult kiiresti, kui võtta nimipingeks 230 V, peab automaatne väljalülitamine toimuma vähemalt 0,4 sekundi jooksul ning pea- ja rühmatoiteliinide väljalülitamine 5 sekundi jooksul. Kuna selles juhistikus on kaitsejuht koos neutraalijuhiga, ei saa selles süsteemis kasutada rikkevoolukaitset, kuna rikkevoolukaitse rakendumiseks on vajalik eraldi kaitsejuhti.[1]

 
 
TN-S-süsteem korterikilbis

Terre Neutral - Separated maandusjuht ühendatakse neutraaljuhiga alajaama lähedal. See süsteem on üsna kallis, sest tuleb panna ka PE-juht eraldi alajaamani (vähemalt 25 mm² vaskkaabel ja pikkus võib ulatuda 1000 või isegi rohkem meetrini), aga kui neutraaljuht kuskil katkeb, siis kõikide elektripaigaldiste metallkestadele jääb ohutu potentsiaal 0 volti. TN-S juhistikus on neutraali- ja kaitsejuht omavahel eraldatud ning normaaltalitlusel on kaitsejuhi pinge maa suhtes kogu juhistiku ulatuses null. Kuna neutraalijuht on eraldatud maast, ei mõjuta neutraalijuhi vool ega pingelang tundlike elektroonikaseadmete talitlust. TN-S juhistikus on väga tõhus ning otstarbekas kasutada rikkevoolukaitset, liigpingekaitset ning lisa potentsiaaliühtlustust.[1]

TN-C-S

muuda
 
 
Latt TN-C-S-süsteemi loomiseks

Seda süsteemi kasutatakse tänapäeval Eestis uutes ja ümberehitavates elamutes ning kontorihoonetes. Alajaamast majani tuleb 4-pooluseline kaabel PEN-juhiga (neutraal ja kaitsejuht ühitatuna), aga maja peakilbis on suur maanduslatt, kus neutraal eraldatakse sinisele (neutraal, N) ja kolla-rohelisele (kaitsemaandus, PE) juhtmele.

TN-süsteemi kasutamise näiteid

muuda

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 "Types Of Electrical Power Distribution Systems You Should Know About".