Pingeindikaator

Pingeindikaator on kontrolliriist, mille abil saab kindlaks teha pinge olemasolu elektrijuhtmestikus.

Pingeindikaator
Kontaktvaba pingeingikaator

Lihtsaim pingeindikaator kujutab enesest väikest kruvikeerajat, mille sees on neoonlamp koos eeltakistiga. Kui puudutada kruvikeeraja teraga pingestatud elektrijuhti (nt faasikontakti pistikupesas) ja sõrmega neoonlambi kontakti, siis sulgub galvaanilise või/ja mahtuvusliku sidestuse vooluring läbi kontrollija keha ja neoonlamp süttib. Umbes 1-megaoomine eeltakisti piirab ahela voolu mõne kümnendiku milliamprini. Niisugust ühepooluselist pingeindikaatorit kasutatakse lisavahendina; ainuüksi selle näidu järgi ei saa otsustada elektrijuhi pingestatuse üle. Kindlama näidu tagavad kahepooluselised (kahe pistikuga) indikaatorid.

LED-numbrinäidikuga pingeindikaator

Uuemat tüüpi pingeindikaatoreil on neoonlambi asemel valgusdiood või LED-numbrinäidik. Niisugused indikaatorid näitavad erinevaid pingetasemeid, samuti alalispinge polaarsust. Ka ei tarvitse olla vajalik otsene kontakt elektrijuhiga, nii et saab näiteks kindlaks teha varjatud voolujuhtme asukohta.

Sellised indikaatorid on peamiselt mõeldud 230-voldiste vooluahelate kontrollimiseks, kuid võivad toimida ka madalama pinge korral.

Indikaatorkruvikeerajad ei ole kõige ohutumad, kuigi testija ja mõõdetava osa vahel on kuni 1,5 MΩ takisti. Ohtlikuks osutub tööriist siis, kui indikaatori elektrit juhtivate osade vaheline isolatsioon niiskub, lühistades elektriahelas oleva takisti mõlemad otsad. Sel juhul võib inimene saada tervist kahjustava elektrilöögi.