Galvaaniline sidestus

Galvaaniline sidestus vooluahelate vahel esineb siis, kui nendel ahelatel on ühine elektrijuht (joonisel takistusega Z). Siis voolu muutumisel ühes ahelas muutub ka pingelang sidestaval juhil ja seetõttu muutub vool ka teises ahelas, mis enamasti mõjub häirivalt.

Kaks vooluringi, mis on galvaaniliselt sidestatud läbi ühise takistuse Z

Sidestavaks juhiks on sageli elektroonikaseadmete ühenduskaablite tagasijuhe (varjestus) ja trükkplaadil ühiselt kasutatavad maandusjuhid. Niisugune ühine juhtmelõik tekib ka elektritoitevõrgu neutraaljuhtme (nulljuhtme) kaudu, kui koos töötavad seadmed on ühendatud erinevatesse pistikupesadesse.

Soovimatut galvaanilist sidestust saab tõhusalt kõrvaldada galvaanilise eralduse vahenditega.

Vaata ka

muuda