Juhistikusüsteem

Juhistikusüsteem on madalpingelistes elektrivõrkudes kasutatav elektrijuhtide kogum elektrienergia edastamiseks tarbijatele.

Vahelduvvoolu energiat edastatakse kolmefaasiliste elektriahelate kaudu. Energiat edastavad tööjuhid, milleks on faasijuhid ja nende ühise punktiga ‒ neutraalpunktiga ‒ ühendatud neutraaljuht.

Olenevalt süsteemist võib neutraalpunkt olla maandatud, seda eelkõige inimeste ohutuse tagamiseks. Samal otstarbel on juhistikusüsteemis kaitsejuht (või kaitsejuhid). Kaitsejuhtide abil luuakse kaitsemaandus, s.t ühendatakse maaga pingealtid seadmeosad (elektripaigaldise või elektritarviti need normaalselt ohutud metallosad, mis isolatsioonirikke korral võivad pinge alla sattuda).

Juhistikusüsteemid erinevadki üksteisest selle poolest, kas ja kuidas on tööjuhid alajaama trafo sekundaarpoolel maandatud ja kuidas on korraldatud kaitsemaandus tarbija juures.

Juhistikusüsteemide liigid muuda

 • IT-süsteem ‒ tööjuhid on maandamata (maast isoleeritud), kaitsemaandus on ainult elektritarviti juures
 • TT-süsteem ‒ faasijuhtide neutraalpunkt ja neutraaljuht on alajaamas maandatud (ühendatud maanduriga) ja elektritarviti juures on kohalik kaitsemaandus
 • TN-süsteem ‒ tööjuhtide neutraalpunkt ja neutraaljuht on alajaamas maandatud, samamoodi nagu TT-süsteemis, kuid erinevusena kasutatakse neutraalpunktiga ühendatud kaitsemaandusjuhti. Selleks võib olla eraldi kaitsejuht (tähis PE) või siis on kaitsejuht neutraaljuhiga N ühitatud (tähis PEN). Vastavalt saadakse TN-süsteemi kaks alasüsteemi:
  • TN-C ‒ ühise kaitse- ja neutraaljuhiga süsteem
  • TN-S ‒ eraldi kaitsejuhiga süsteem

Juhistikusüsteemide ja juhtide tähiste selgitus muuda

 
Juhistikusüsteemi TN-C-S skeem
L1, L2, L3 ‒ faasijuhid; N ‒ neutraaljuht; PE ‒ kaitsejuht; PEN ‒ neutraaljuhiga ühitatud kaitsejuht

Juhistikusüsteemide tähised põhinevad prantsuse keelel:

 • I ‒ isole isoleeritud
 • T ‒ terre maa
 • N ‒ neutre neutraal
 • C ‒ combine ühitatud
 • S ‒ separe eraldatud

Juhtide rahvusvahelised tähised tulenevad inglise keelest:

 • L ‒ live pingestatud;
 • N ‒ neutral neutraal;
 • P ‒ protection kaitse;
 • E ‒ earth maa;

neist moodustatud lühend PE tähistab kaitsemaandusjuhti ja PEN neutraaljuhiga ühitatud kaitsejuhti.

Juhistikusüsteem TN-C-S muuda

Eestis on madalpingel valdavalt kasutusel kombineeritud edastussüsteem TN-C/TN-S (lühemalt TN-C-S). Alajaamast tuleb TN-C-juhistiku neljasooneline kaabel tarbija elektripaigaldiseni. Liitumiskilbi maanduslatil hargneb ühitatud kaitse- ja neutraaljuht PEN neutraaljuhiks N ja kaitsejuhiks PE, nii et moodustub TN-S-süsteem.

Selles süsteemis tuleb kolmefaasilise tarviti juurde viiesooneline kaabel, mille kaitsemaandussoon (PE) ühendatakse toidetava seadme kaitsemaandusklemmiga (selle juures on maandusmärk). Ühefaasiline tarviti saab toidet kolmesoonelise kaabliga, mille faasisoone (L) isolatsioon on must, pruun või hall, neutraalsoonel (N) sinine ja kaitsemaandussoonel (PE) kollarohelise triibuline (sama värvi on ka PEN).

Kaitsemaanduskontaktidega pistikseadise abil võrku ühendatud elektritarviti puutealtid osad, nt metallkest, on kaitsejuhi kaudu maandatud. Kui isolatsioonirikke tõttu või muul põhjusel tekib kereühendus (faasijuht satub näiteks ühendusse seadme metallkestaga), läbib faasijuhti ja maaga ühendatud kaitsejuhti lühisvool (maaühendusvool) ning kaitselüliti (või sulavkaitse) lülitab riknenud juhistikuosa kiiresti välja.

Standardid muuda

 • EVS-HD 60364-1:2008. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
 • EVS-HD 60364-4-41:2007. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

 • Endel Risthein. "Madalpingepaigaldiste juhistikusüsteemid". Tallinn, EETEL-Ekspert, 2010. 104 lk

Välislingid muuda