Elektrikilp on enamasti suletav elektrikomponentidega metallkast elektrienergia jaotamiseks madalpingetarbijaile hoonetes, sealhulgas elamutes. Olenevalt kilbi otstarbest (liitumiskilp, sisestuskilp, arvestikilp, jaotuskilp, rühmakilp, korrusekilp) võivad kilbis paikneda mitut liiki lülitid, peamiselt liigvoolule reageerivad erineva nimivooluga kaitselülitid, ka rikkevoolukaitselülitid, juhtimis- ja signalisatsiooniseadised, liitumiskilbis ka elektriarvesti(d).

Jaotuskilp

Liitumiskilp võib paikneda hoone krundi piiril, hoone välisseinal või liitumiskilbiruumis. Jaotuskilbid asetsevad ruumides, nt korrusekilp trepikojas seinasüvendis, korterikilp esikus. Elamu jaotuskilbis on tavaliselt ka nõrkvooluosa IKT-signaalide jaotamiseks.

Välislingid

muuda