IT-juhistik ehk IT-süsteem (Insulated Terre, inglise k. IT-network) on elektrvõrgu juhistikusüsteem millel ükski juht ei ole ühendatud maaga (eraldustrafo sekundaarmähised on maast isoleeritud).

Seda kasutatakse olukorras, kus ühe tööjuhi isolatsiooni rike (üksikrike) ei tohi veel kaasa tuua kogu toitesüsteemi väljalülitamist, näiteks haiglates. See süsteem aitab tagada katkestusteta toitepinge meditsiiniseadmetele. Paljudel juhtudel ei garanteeri see süsteem üksi elektriohutust. Elektrilöögiohu vähendamiseks kasutatakse ka kaitseväikepingel töötavat aparatuuri, mille tööpinge on 48 volti või madalam.

Seda süsteemi kasutatakse ka sõjalaevadel jm, kus üksik isolatsioonirike ei tohi põhjustada elektrivarustuse katkemist või kus rike tuleb kõrvaldada ilma toidet väljalülitamata.

IT-juhistiku elektritoide Redigeeri

IT-juhistiku elektritoide võib olla näiteks üldisest elektrivõrgust läbi trafo, eraldiseisvast generaatorist või akudest.[1]

Vaata ka Redigeeri

Välislingid Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Technische Information Nr. 01; IT-Systeme Basis für eine zuverlässige Stromversorgung. Online (30. Märts 2012; PDF; 292 kB)