Haigla on asutus haigete statsionaarseks ravimiseks.

Haiglaruum Taanis

Haiglas töötab sellekohase väljaõppe saanud personal. Kõige tuntum haigla tüüp on üldhaigla, millel on ka erakorralise meditsiini osakond. Piirkonnahaigla on tavaliselt oma teeninduspiirkonnas peamine tervishoiuteenust pakkuja, seal on voodikohad nii intensiivraviks kui ka hooldusraviks. Spetsialiseerunud haiglad on näiteks traumapunktid, hooldushaiglad, lastehaiglad ja eri meditsiinivaldkondadele keskendunud haiglad (nt nakkushaigla, onkoloogiahaigla, sünnitushaigla jne). Haiglate spetsialiseerumine võimaldab üldhaiglaga võrreldes vähendada ravikulusid.

Vaata ka

muuda