Sotsiaalfilosoofia

Sotsiaalfilosoofia on sotsiaalse käitumise, ühiskonna interpretsioonide ja sotsiaalsete institutsioonide tõlgendamisega seotud küsimuste uurimine pigem eetiliste väärtuste kui empiiriliste suhete poolest[1]. Sotsiaalfilosoofid asetavad uue rõhu poliitiliste, õiguslike, moraalsete ja kultuuriküsimuste sotsiaalsete kontekstide mõistmisele ja uute teoreetiliste raamistike arendamisele, alates sotsiaalsest ontoloogiast, hooleeetikast kuni kosmopoliitsete demokraatia, inimõiguste, soolise võrdsuse ja globaalse õigluse teooriani[2].

Alamharud muuda

Sotsiaalfilosoofia ja eetika või väärtusteooriaga seotud küsimused on sageli märkimisväärselt kattuvad. Teised sotsiaalfilosoofia vormid on poliitiline filosoofia ja õigusfilosoofia, mis on suures osas seotud ühiskonna, riigi ja valitsuse ja nende toimimisega.

Sotsiaalfilosoofia, eetika ja poliitiline filosoofia jagavad omavahel tihedaid sidemeid teiste sotsiaalteaduste erialadega. Omakorda on sotsiaalteadused ise sotsiaalteaduste filosoofia jaoks keskne huvi.

Keelefilosoofia ja sotsiaalne epistemoloogia on alamväljad, mis sotsiaalse filosoofiaga olulisel määral kattuvad[3].

Asjakohased teemad muuda

Mõned teemad, mida käsitletakse sotsiaalfilosoofia all, on:

Sotsiaalfilosoofid muuda

Nimekiri filosoofidest, kes on tegelenud muuhulgas sotsiaalfilosoofiaga:

Vaata ka muuda

Viited muuda