Siseenergia

Siseenergia on termodünaamilise süsteemi sisemiste, mikroskoopiliste vabadusastmetega seotud energia. Selle sisse kuuluvad:

Siseenergia hulka ei arvata keha kui terviku kineetilist või potentsiaalset energiat, samuti mitte relativistlikku seisuenergiat mc2.

Üheks lihtsaimaks näiteks siseenergiast on ideaalse gaasi siseenergia. Kuna ideaalse gaasi molekulid ei interakteeru üksteisega, siis sellise gaasi siseenergia koosneb puhtalt molekulide soojusliikumise kineetilisest energiast. Nagu statistilises mehaanikas näidatakse, on keskmine termiline energia süsteemi iga vabadusastme kohta , kus kB on Boltzmanni konstant ning T on absoluutne temperatuur. Aatomil on kolm kulgliikumise vabadusastet, seega ühe-aatomilise ideaalse gaasi siseenergia (mooli kohta) on

,

kus NA on Avogadro arv ja R on universaalne gaasikonstant.

Siseenergia mõistet kasutatakse termodünaamikas, eeskätt termodünaamika esimeses seaduses.