Mool (tähis mol) on ainehulga mõõtühik ja üks seitsmest SI-süsteemi põhiühikust.

Mooli määratlemisel on aluseks võetud Avogadro arvu fikseeritud arvväärtus 6,022 140 76 · 1023, ühik mol−1[1]

1 mool on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arvuga võrdne arv elementaarseid objekte; nendeks võivad olla aatomid, molekulid, ioonid, radikaalid, elektronid, mingid teised osakesed või nimetatud osakeste kindlalt määratletud grupid.

Mooli kehtestas 1971. aastal 14. Kaalude ja Mõõtude Peakonverents. Mooli väärtus valiti otstarbekusest lähtuvalt nii, et aine aatommass või molekulmass ja 1 mooli aine mass grammides (molaarmass) oleksid arvuliselt võrdsed. Näiteks 1 mool süsinikku kaalub 12 g ja 1 mool vett 18 g. (Täpsemad arvväärtused on süsinikul 12,011 g ja veel 18,0153 g.) Mooli määrangut täpsustas 26. Peakonverents 2018. a.

Vaata ka muuda

Viited muuda