Mool (tähis mol) on ainehulga mõõtühik ja üks seitsmest SI-süsteemi põhiühikust. Ühes moolis sisaldub Avogadro arv (6,022 × 1023) loendatavat osakest, mis on sama palju kui aatomeid 12 grammis süsiniku isotoobis massiarvuga 12.

Mooli mõiste kasutamisel tuleb täpsustada loendatavate osakeste liiki: nendeks võivad olla aatomid, molekulid, ioonid, radikaalid, elektronid, mingid teised osakesed või eespool nimetatud osakeste kindlalt määratletud grupid.

Mooli kehtestas 1971. aastal 14. Vihtide ja Mõõtude Peakonverents. Mooli väärtus valiti nii, et aine molekulmass ja 1 mooli mass grammides oleksid arvuliselt võrdsed. Mooli definitsiooni täpsustas 26. Peakonverents 2018. a.

Next.svg Pikemalt artiklis SI-süsteemi põhiühikud

Vaata kaRedigeeri