Ainehulk

Ainehulk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab aine kogust osakeste arvu järgi. Ainehulga tähis on ja mõõtühik mool (mol).

Ainehulk on üks seitsmest Rahvusvahelise suuruste süsteemi põhiühikust ja vastamalt mool üks seitsmes SI-süsteemi põhiühikust.

Ainehulk 1 mool (= 1 mol) sisaldab Avogadro arvuga () kindlaks määratud arvu osakesi.

ArvutamineRedigeeri

Massi järgiRedigeeri

Et leida ainehulka   (moolides) massi järgi, tuleb vaadeldava ainekoguse mass   jagada molaarmassiga :

 .

Näide. Vee (H2O) molaarmass on 16 + 2 = 18 g mooli kohta. Siis näiteks 90 grammile vastab ainehulk

 .

Ruumala järgiRedigeeri

Ideaalgaasi 1 mool võtab normaaltingimustel enda alla mahu (ruumala)   l/mol (liitrit mooli kohta). Seda mahtu nimetatakse molaarruumalaks.

Et leida ainehulka (moolides) ruumala järgi, tuleb aine ruumala   jagada molaarruumalaga  :

 .

Näide. Arvutame, mitu mooli vastab 5 liitrile (= 5 dm3) hapnikule:

 .

Osakeste arvu järgiRedigeeri

Et leida ainehulka (moolides) osakeste (molekulide, aatomite) etteantud arvu järgi, tuleb aine osakeste (molekulide, aatomite) arv   jagada Avogadro arvuga:

 .

Näide. Antud on osakeste arv  . Sellele vastab moolide arv

 .

Vaata kaRedigeeri