Ainehulk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab aine kogust osakeste arvu järgi.
Tähis:
Mõõtühik: mool (mol)

ArvutamineRedigeeri

Massi järgiRedigeeri

Et leida ainehulka (moolides) massi järgi, tuleb aine mass jagada molaarmassiga:

 

n – ainehulk, m – mass, M – molaarmass.

Ruumala järgiRedigeeri

Et leida ainehulka (moolides) ruumala järgi, tuleb aine ruumala jagada molaarruumalaga:

 

n – ainehulk, V – ruumala, Vmmolaarruumala.

Molekulide/aatomite arvu järgiRedigeeri

Et leida ainehulka (moolides) etteantud molekulide/aatomite arvu järgi, tuleb aine molekulide/aatomite arv jagada Avogadro arvuga.

n=N/NA

n – ainehulk, N - molekulide/aatomite arv, NA – Avogadro arv.

Vaata kaRedigeeri