Universaalne gaasikonstant

Universaalne gaasikonstant ehk gaasikonstant (tähis ) on füüsikaline konstant, mis väljendab ühe mooli ideaalse gaasi tehtavat paisumistööd tema temperatuuri tõstmisel ühe kelvini võrra muutumatu rõhu juures.

Gaasikonstandi saab avaldada Avogadro arvu ja Boltzmanni konstandi korrutisena:

Et CODATA annab mõlemad konstandid täpse väärtusega (sest nad on aluseks SI põhiühikute defineerimisel), siis on ka gaasikonstandi väärtus täpne:[1]

.

Gaasikonstandi ühik tähistab ühe mooli gaasi energiat ühe kraadi kohta.

Viited muuda