Absoluutne temperatuur

Absoluutne temperatuur ehk termodünaamiline temperatuur (tähis ) on temperatuur, mida loetakse absoluutsest nulltemperatuurist. Mõiste võttis kasutusele 1848. aastal William Thomson (lord Kelvin).

Absoluutse temperatuuri mõõtühik on kelvin (tähis K).

Absoluutse temperatuuri ja Celsiuse skaalaga määratud temperatuuri vahel kehtib seos:

Vaata ka

muuda