Riigikogu Kantselei

Riigikogu Kantselei on riigi ametiasutus, mille põhiülesanne on luua Riigikogule tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vajalikud tingimused. Kantselei nõustab Riigikogu, tema organeid ja liikmeid õigusloome ja parlamentaarse kontrolli alal ning Riigikogu muude ülesannete täitmisel, teenindab Riigikogu ning korraldab tema asjaajamist ja välissuhtlemist.[1]

Kantselei taasmoodustati Riigikogu VII koosseisu kokkuastumise päeval, 5. oktoobril 1992.[2]

Alates 12. jaanuarist 2022 on Riigikogu Kantselei direktor Antero Habicht.[3]

Riigikogu Kantselei juhid muuda

Riigikogu Kantseleid juhib direktor, kelle nimetab avaliku konkursi alusel viieks aastaks ametisse Riigikogu juhatus.

...

Struktuuriüksused muuda

Riigikogu Kantselei struktuuriüksused on:[4]

  • Avalike suhete osakond
  • Finantsosakond
  • Infotehnoloogia osakond
  • Istungiosakond
  • Majandusosakond
  • Personaliosakond
  • Stenogrammi- ja tõlkeosakond
  • Välissuhete osakond
  • Õigus- ja analüüsiosakond
  • Riigi valimisteenistus

Samuti on moodustatud sekretariaadid Riigikogu komisjonide ja fraktsioonide teenindamiseks.[4] Näiteks on Riigikogus 11 alatist komisjoni ja kolm erikomisjoni ning nende sekretariaatides oli 2023. aasta seisuga 17 konsultanti, 20 nõunikku ja 11 nõunik-sekretariaadijuhatajat.[5] Kantselei alluvuses tegutseb ka Arenguseire Keskus.[4]

Personal muuda

Kantselei personalikulude eelarve oli 2019. aastal 6,78 miljonit eurot ja 2023. aastal 9 miljonit eurot.[5]

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda