Rada (lennundus)

Rada (inglise Runway, lühend RWY) on lennunduses kindel ribakujuline ala lennuväljal või lennukikandjal-laeval, millel lennuk kiirendatakse õhkutõusmiseni või millele maandunud lennuki kiirus aeglustatakse paigalseisuni.

Banja Luka maandumis-õhkutõusmisrada

Lennurajad võivad olla metall-, betoon- või asfaltkattega või tehiskatteta (jää, muru, pinnas).

Raja tähistamine muuda

 
Lukla Airport 2001 – lähenemine kursil ligikaudu 240 kraadi

Rada tähistatakse rajakatte otstele valge värviga kantud magnetilise suuna numbritega 0–360 kraadi ilmakaarte suhtes. Raja tähiseks saavad olla aga numbrid vahemikus 01–36 (viimane number null jäetakse ära, suund ümardatakse lähima kümneni, 36 tähistab põhjasuunda). Kuna rada kasutatakse mõlemasuunaliselt, olenevalt tuule suunast, koosneb raja tähis kahest numbrist, mille vahe on 180°, näiteks raja tähis 08/26 tähendab, et rada on peaaegu ida–läänesuunaline, üks ots suunaga 80°, teine 80° + 180° = 260° --> 26.

Kui kasutusel on kaks paralleelset rada, tähistatakse need lisaks numbritele tähtedega L (vasak, inglise: left) ja R (parem, inglise: right), näiteks 08R/26L ja 08L/26R. Kui kasutusel on ka kolmas paralleelne rada, kasutatakse keskmise tähistamiseks tähte C (keskmine, inglise: center). Kui kasutusel on rohkem kui kolm paralleelset rada, suurendatakse osade radade tähistuse numbrit kümne kraadi võrra (näiteks Hartsfield-Jacksoni Atlanta rahvusvahelise lennujaama lennuvälja viis paralleelset rada on tähistustega 8L/26R, 8R/26L, 9L/27R, 9R/27L, 10/28).

Kuna aja jooksul magnetiline suund muutub, muudetakse rajatähiseid aeg-ajalt vastavalt sellele. Näiteks muudeti Sylti lennujaama rajatähis 15/33 juunis 2006 tähiseks 14/32.

Et Kanadas asub Maa magnetiline põhjapoolus, on seal radade suuna tähistamine probleemne. Seal kasutatakse tähistamise alusena kartograafilist põhjasuunda.

Ehitus muuda

 
EMAS

Rajakatted muuda

 
Sooned rajakattes liigvee ärajuhtimiseks

Rada võib olla kaetud tehismaterjaliga, tavaliselt betooniga või asfaldiga või olla loodusliku kattega – muru või kruus. Erineva kattega rajad suudavad kanda erinevaid lennukeid. Rajakatte valikul arvestataksegi tavaliselt eeldatavate lennukite tüübiga (nt stardikaal), ilmaoludega, mürataseme nõuetega (rihveldatud asfaltkate lubab rada kasutada halvemates ilmastikuoludes, sest haakumine rajaga on parem, ent see tekitab rohkem müra) jms.

Aktiivne rada muuda

Aktiivne rada on rada, kus parasjagu toimub õhkutõusmine või kuhu maandutakse. Nii õhkutõusmisel kui ka maandumisel eelistatakse liikumist võimalikult vastutuult. Aktiivse raja määrab üldiselt lennujuhtimistorn. Aktiivse raja valikul on piiravateks teguriteks tuule suund (nagu mainitud), ilmaolud, teatud ajalised reeglid (näiteks teatud kellaaegadel võib olla keelatud startimine või maandumine üle asustatud piirkondade), liiklustihedus, lennu suund jms tegurid.

Rajatähistus muuda

 
Lennuraja markeeringud, ei ole mõõtkavas

Rajal kasutatakse markeeringuid, mis on kantud värviga raja pinnale (raja number, erinevad tsoonid, keskjoon) või esitatud spetsiaalsetel tahvlitel raja kõrval. Samuti kasutatakse raja tähistamiseks mitmesuguseid lampe, mis on raja pinnaga ühetasased või sellest kõrgemad. Markeeringud on võrreldavad liikluses kasutatavate soovituslike ja kohustuslike tähistusviisidega.

Rekordid muuda

Maailma pikim tsiviillennunduses kasutatav rada asub Qamdo Bangda lennujaama (ICAO:ZUBD) lennuväljal Hiinas. Selle pikkus on 5500 meetrit. Rohkem radu on Dallase Fort Worthi lennujaama lennuväljal – viis paralleelset rada 17/35 + kaks omavahel paralleelset rada 13/31.

Vaata ka muuda