Ruleerimisrada (inglise taxiway) on lennujaamas tee, mis ühendab maandumis-õhkutõusmisrada rampide, terminalide ja teiste ehitistega. Raja katteks võib olla betoon või asfalt, väiksemad lennujaamad kasutavad vahel ka looduslikku katet – muru või kruusa.

F-22 Raptorid ruleerimisrajal

Tiheda liiklusega lennujaamad kasutavad tihti high-speed- või rapid-exit-ruleerimisradasid, et lennuk saaks lennurajalt lahkuda suurema kiirusega. See võimaldab lennuraja vabastada kiiremini, mis omakorda laseb teisel lennukil maanduda või lahkuda lühema ajakuluga.

Vaata ka

muuda