Prolog on loogika programmeerimiseks mõeldud deklaratiivne programmeerimiskeel, mis põhineb predikaatloogikal.

Prolog
Paradigma loogiline
Väljalaskeaeg 1972
Looja Alain Colmerauer
Implementatsioonid BProlog, Ciao Prolog, ECLiPSe, GNU Prolog, Logic Programming Associates, Poplog Prolog, P#, Quintus, SICStus, Strawberry, SWI-Prolog, tuProlog, YAP-Prolog
Dialektid ISO Prolog, Edinburgh Prolog
Mõjutanud keeli Visual Prolog, Mercury, Oz, Erlang, Strand, KL0, KL1, Datalog

Üldine loogika

muuda
 1. _(all kriips) väärtus, millest midagi ei sõltu.
 2. .(punkt) lõpetab lause.
 3. ' (apostroof)'ide vahel on Tekst.
 4. ,(koma) on "loogiline ja".
 5. ;(semikoolon) on "loogiline või".
 6. !(hüüumärk) on negatiivne tupik.
 7. Lause ehk propositsioon (en: proposition) esitab fakti.
 8. Fakt võib olla kas tõene(en: true) või väär(en: false).
 9. Subjekt on objekt, Horni lause päis (tähis:p).
 10. Predikaat on subjekti omadus, Horni lause keha (tähis:q).
 11. Muutujad algavad suure tähega.
 12. Failis on deklareeritud staatilised faktid ja reeglid.
 13. Programmi käigus lisatud faktid ja reeglid on dünaamilised.
 14. Dünaamilisi fakte ja reegleid saab kustutada ka programmi käigus.
 15. Kustutades programmi käigus reegli, võivad muutuda kõigi päringute tulemused, mis sellest sõltusid.

Horni reeglid

muuda

Prolog'i programmid kirjeldavad relatsioone, mis on kirjeldatud eelduslausete põhjal. Prolog'is on 3 tüüpi lauseid.

Horni lausete tüübid:

 • faktid
 • reeglid
 • päringud.

Faktid

muuda

Horni lause, millel puudub keha ja omab vaid tõeväärtust – tõene. Kirjeldavad sidet üldisemat subjektilt vähem üldisemale. Ehk, kui on tõsi üldisem on tõsi ka vähem üldisem.

Näiteks:

sajab-> külm and märg.

Sama mis:

sajab:- külm & märg.

Ehk "Kui on külm ja on märg, siis sajab."

Näiteks:

ema('Marju', 'Margus').

Ehk "Marju on Marguse ema"

Reeglid

muuda

Horni lause, mis omab keha ja päist. Kirjeldavad sidet subjekti ja predikaadi vahel. Ehk kui päises esitatud tingimused on tõesed, on tõene ka keha.

Näiteks:

ema('Marju').

Sama mis:

ema('Marju') :- true.

Ehk "Marju on ema"

Päringud

muuda

Horni lause, millel on ainult keha. Ehk küsimus(ed), millele otsitakse järeldust. (Loogikas on järeldus=tõestus)

Näiteks:

?- ema('Marju'). 
Yes

Ehk "Kas Marju on ema?"

?- ema(X). 
X = Marju

Ehk "Kes on ema(d)?"

Operaatorid ja tõeväärtustablid

muuda

Eitus ehk negatsioon (en: negation)

  p     not p
1) false   true
2)  true   false
*)
*)

Konjunktsioon ehk "loogiline ja" (en: conjunction)

  p     q     p and q
1) false   false   false
2) false   true   false
3)  true   false   false
4)  true   true   true

Disjunktsioon ehk "loogiline või" (en: disjunction)

  p     q     p or q
1) false   false   false
2) false   true   true
3)  true   false   true
4)  true   true   true

Implikatsioon ehk "kui ... siis" (en: implication)

  p     q     p -> q  
1) false   false   true
2) false   true   true
3) true   false   false
4) true   true   true

NB: Kui mõnes teises programmeerimiskeeles saab eitava argumendi eitamisest argumendi enda, siis ei ole nii loogikas ! Ehk nt:

(kõik) inimesed = (kõik) mitte mitte inimesed = väär

Sõnaliselt öeldud: kõik inimesed on sama, mis ei ole see, kes ei ole nagu ükski inimene – Ei ole tõsi

Liitlausete formaliseerimine

muuda

Marju on Margus'e ema:

?- ema('Marju', 'Margus').

Marju on kellegi ema:

?- ema('Marju', X).

Marju on Margus'e ema ja Maie tütar:

?- ema('Marju', 'Margus'), ema('Maie', 'Marju').

Vaata ka

muuda