Loogiline programmeerimine

Loogiline programmeerimine on laiemas mõistes matemaatilise loogika kasutamine programmeerimiseks. Kitsamas mõistes on tegemist programmeerimise paradigmaga, mis põhineb automaatsel teoreemide tõestamisel.

Tuntuim loogilise programmeerimise keel on Prolog.

Välislingid

muuda