Loogiline programmeerimine

Programmeerimise paradigmad

Loogiline programmeerimine on laiemas mõistes matemaatilise loogika kasutamine programmeerimiseks. Kitsamas mõistes on tegemist programmeerimise paradigmaga, mis põhineb automaatsel teoreemide tõestamisel.

Tuntuim loogilise programmeerimise keel on Prolog.

Välislingid Redigeeri