See artikkel räägib tõeväärtusest; vääruse mõiste kohta tunnetusteoorias vaata artiklit Väärus, vääruse mõiste kohta eetikas vaata artiklit Väärus (eetika); kirikuarhitektuuri mõiste kohta vaata Empoor

Väär on üks tõeväärtustest.

Seda tähistatakse sageli tähega F, eestikeelses kirjanduses tähega V. Matemaatilises loogikas samastatakse seda sageli arvuga 0 ning tähistatakse numbriga 0.

Kahendsüsteemis tähistab sõna "väär" tihti ka numbrit 0.