Tõeväärtus on loogikas väärtus, mis iseloomustab propositsiooni suhet tõesse.

Klassikaline loogika eeldab kahte tõeväärtust (tõene ja väär); see on seotud välistatud kolmanda reegli tunnustamisega.

Intuitsionistlik loogika ja multivalentne loogika (sealhulgas hägusloogika) kasutavad rohkemaid erinevaid tõeväärtusi.

Vaata ka Redigeeri