Hägusloogika

Hägusloogika on loogika, mille puhul antakse tõeväärtusele tõenäosuslik hinnang.

Hägusloogika arendamine algas 1965. aastal Lotfi Zadeh poolt defineeritud hägusate hulkade mõiste kasutuselevõtu järel [viide?].