Loogika mõisteid

Siin on loetletud loogika mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YARedigeeri

A posse ad esse non valet consequentia - Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia - Ab absurdo - Abduktsioon - Absurdsus - Aleetilised modaalsused - Analüütiline otsustus - Analüütiline propositsioon - Argumentum ad verecundiam - Arutlus

CRedigeeri

Circulus vitiosus

DRedigeeri

Deduktiivne arutlus - Deduktsioon - Deontiline loogika - Dihhotoomia - Disjunktsioon

ERedigeeri

Eeldus - Eksemplar - Eksemplar-lause - Eristamatud

FRedigeeri

Filosoofiline loogika - Füüsiline paratamatus - Füüsiline võimalikkus - Füüsiline võimatus

HRedigeeri

Habemeajaja paradoks - Hägusloogika

IRedigeeri

Idem per idem - Ignoratio elenchi - Implikatsioon - Induktiivne arutlus - Induktiivne loogika - Induktiivne tugevus - Induktsioon - Insolubiilid - Intuitsionistlik loogika

JRedigeeri

Ja - Järeldamine - Järeldus - Järeldus (traditsiooniline loogika)

KRedigeeri

Kahevalentne loogika - Kasutamine ja mainimine - Keel - Kehtestatav valem - Kehtetu arutlus - Kehtetus - Kehtiv arutlus - Kehtivus - Kesktermin - Klassikaline loogika - Kogum - Kolmevalentne loogika - Kompaktsusteoreem - Konjunktsioon - Konnektor - Kontradiktoorsus - Konnotatsioon - Kontingentne propositsioon - Kontingentsus - Koopula - Kvantifikatsioon - Kvantor

LRedigeeri

Lambdaarvutus - Lause - Lausung - Liigierisus - Logitsism - Logos - Loogik - Loogikatehe - Loogiline paratamatus - Loogiline võimalikkus - Loogiline võimatus

MRedigeeri

Mainimine - Maskiga mehe eksitus - Metakeel - Metateooria - Mitmevalentne loogika - Modaalne loogika - Modus ponens - Mudel - Mõtestatud lause

ORedigeeri

Olemasolukvantor - Osaeitav otsustus - Osajaatav otsustus - Otsustus

PRedigeeri

Piisav tingimus - Piisav ja tarvilik tingimus - Porphyriose puu - Predikaat - Predikaatloogika - Predikatsioon - Presupositsioon - Propositsioon - Põhjend - Püsipunktioperaator

RRedigeeri

Russelli paradoks

SRedigeeri

Siis ja ainult siis, kui - Sisu - Soo-liigisuhe - Soomõiste ja liigierisus - Subjekt - Sõna - Sõne - Süllogism - Süllogistika

TRedigeeri

Tarvilik ja piisav tingimus - Tarvilik tingimus - Tautoloogia - "Teine analüütika" - Teooria - Termin - Tunnus - Tõepredikaat - Tõestus - Tõesus - Tõene - Tõeväärtus - Tõeväärtustabel - Tõeväärtustabeli meetod - Tüüp - Tüüp-lause - Tüüp-sõna

VRedigeeri

Valesus - Valetaja lause - Valetaja paradoks - Vastuolulisus - Vastuväiteline tõestus - Venni diagramm - Välistatud kolmanda reegel - Välistav disjunktsioon - Väär - Väärus

ÕRedigeeri

Õigsus

ÜRedigeeri

Üksiktermin - Üldeitav otsustus - Üldjaatav otsustus - Üldmõiste

YRedigeeri

Yablo paradoks