Maatriksite teoorias (matemaatika harus) nimetatakse plokkmaatriksiks[1] maatriksit, mille elementideks on omakorda maatriksid. Viimaseid nimetatakse plokkideks. Iga maatriksit saab käsitleda plokkmaatriksina, mis koosneb ühest plokist.

Näide muuda

Maatriksi

 

saab jaotada neljaks 2×2 plokiks

 

Maatriksi A saab nüüd plokkmaatriksina ümber kirjutada:

 

Definitsioon muuda

Olgu iga  ,   jaoks antud mi × nj-maatriks   (  ja   on naturaalarvud, mis sõltuvad vastavalt  -st ja  -st). Plokkmaatriksiks nimetatakse maatriksit  ; maatrikseid   nimetatakse maatriksi   plokkideks.

Plokkmaatriksite korrutamine muuda

Plokkmaatriksite korrutamist saab teostada plokkide kaudu. Olgu antud m × k-maatriks  , mille ridades on q plokki ja veergudes p plokki

 ,

ning k × n-maatriks  , mille read on jaotatud q ja veerud p plokiks

 ,

siis maatrikskorrutise

 

saab leida plokkhaaval, kusjuures   on m × n-maatriks, mille ridades on q plokki ja veergudes p plokki. Maatriksi   plokid on

 

Plokk-diagonaalsed maatriksid muuda

Plokk-diagonaalne maatriks ehk kast-diagonaalmaatriks[2] on ruutmaatriks, mille peadiagonaali elementideks on ruutmaatriksid (plokid) nii, et kõik ülejäänud elemendid on nullid. Plokk-diagonaalse maatriksi üldine kuju on

 ,

kus iga   on ruutmaatriks; teisisõnu on see maatriksite  , ... ,   otsesumma, mida võib tähistada, kui   või sarnaselt diagonaalsete maatriksitega  . Iga ruutmaatriksit võib käsitleda kui ühest plokist koosnevat diagonaalset plokkmaatriksit.

Plokk-diagonaalse maatriksi determinandi ja jälje jaoks kehtib

 ,
 .

Plokk-kolmnurkmaatriksid muuda

Plokk-kolmnurkmaatriksid on kolmnurkmaatriksid, mille elementideks on plokid (ehk maatriksid). Analoogselt kolmnurkmaatriksitega saab rääkida ülemistest ja alumistest plokk-kolmnurkmaatriksitest.

Otsesumma muuda

  Pikemalt artiklis otsesumma

Iga maatriksi   (m × n-järku) ja   (p × q-järku), saab konstrueerida maatriksite   ja   otsesumma

 

Näiteks

 

Paneme tähele, et maatriksite vektorruumide otsesumma on väljendatav maatriksite otsesummana.

Tensorkorrutis muuda

  Pikemalt artiklis tensorkorrutis


Viited muuda

  1. Maatriksid. Plokkmaatriks Tartu Ülikooli õppematerjalis Vaadatud 07.01.2022.
  2. Ülo Kaasik. Matemaatikaleksikon. Valgus. 1982.