Jälg (lineaaralgebra)

Ruutmaatriksi jälg on selle maatriksi peadiagonaali elementide summa:

,

kus tähistab maatriksi i-ndas reas ja j-ndas veerus asuvat A elementi.

Maatriksi jälg ei sõltu baasi valikust. Seetõttu saab defineerida lineaarteisenduse jälje kui lineaarteisendusele vastava maatriksi jälje. Iga lineaarteisenduse jaoks pole võimalik jälge defineerida.

Omadused muuda

 ,
 ,

kus c on skalaar.

 
ehk üldiselt
 .
 
 
 ,
kus   on A omaväärtused.
 ,
kus exp on eksponentfunktsioon.
 .

Vaata ka muuda