Paavo Randma

eesti jurist

Paavo Randma (sündinud 18. jaanuaril 1977[1]) on eesti jurist, kohtunik.

2000. aasta lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning 2011. aastal omandas samas ka doktorikraadi. Lisaks on ta ennast täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal.

Ta alustas tööd kohtutes Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna, töötades seal 1999–2007.

26. märtsil 2007 nimetas president Toomas Hendrik Ilves Riigikohtu üldkogu ettepanekul Randma teise astme kohtunikuks.[2] Randma töötas 2011. aasta keskpaigani Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumis, seejärel aga Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumis.[lisa viide]

Riigikohtunik Paavo Randma andis enne ametikohustuste täitmisele asumist 11.06.2015 Riigikogu ees ametivande

2014. aasta novembris kuulutas Riigikohtu esimees Riigikohtu uue liikme leidmiseks välja avaliku konkursi. Kohtunikuks kandideerisid Saale Laos (õiguskantsleri nõunik), Paavo Randma ise ja veel üks kandidaat, kes loobus. Valituks osutus Saale Laos.[3]

2015. aasta veebruaris[viide?] kuulutas Riigikohtu esimees Riigikohtu uue liikme leidmiseks välja avaliku konkursi. Kohtunikuks kandideerisid Pavel Gontšarov (Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik), Peeter Roosma (Euroopa Inimõiguste Kohtu jurist) ja Paavo Randma ise. Valituks osutuski Randma.[4]

9. juunil 2015[4] otsustas Riigikogu Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ettepanekul nimetada Paavo Randma riigikohtunikuks alates 1. septembrist 2015.[5] Salajasel hääletusel oli otsuse poolt 78 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi ja erapooletuks jäid 2.[4] Ta andis ametivande 11. juunil 2015.[6] Randma on Riigikohtu kriminaalkolleegiumi ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liige.

Põhitöö kõrval on Paavo Randma pidevalt juhendanud karistusõiguse üld-ja eriosa seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.[1]

Viited muuda