Põhja-Korea riigipeade loend

Põhja-Korea riigipeade loend loetleb Põhja-Korea tegelikud ja titulaarsed riigipead alates iseseisvuse väljakuulutamisest 1948. aastal, sõltumata nende ametinimetusest.

Ülemrahvakogu Presiidiumi esimehedRedigeeri

Enne presidendi ametikoha sisseseadmist 1972. aastal oli Põhja-Korea kollektiivseks riigipeaks parlamendi juhatus ehk Ülemrahvakogu Presiidium. Tinglikult loeti sel ajal riigipeaks selle presiidiumi esimeest.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Kim Tu-bong (18861957?) 1948, 3. september 1957, 20. september
Ch'oe Yong-gŏn (1900?–1972) 1957, 20. september 1972, 28. detsember

PresidendidRedigeeri

Põhja-Korea presidendi ametikoht seati sisse detsembris 1972. Pärast esimese ja ainsa presidendi Kim Il-sŏngi surma 1994. aastal anti talle Igavese Presidendi tiitel ja ta on ka postuumselt riigipea.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Kim Il-sŏng (19121994) 1972, 28. detsember

Ülemrahvakogu Presiidiumi esimehedRedigeeri

Pärast Kim Il-sŏngi surma 1994. aastal jagati riigipea funktsioonid eri ametikohtade vahel. Tseremoniaalse riigipea rolli täidab sarnaselt presidendieelse ajaga parlamendi juhatuse esimees.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Yang Hyong-sop 1994 1998
Kim Yŏng-nam (1928–) 1998 2019, 11. aprill
Choe Ryong-hae (1950–) 2019, 11. aprill

Korea Tööpartei juhidRedigeeri

Põhja-Koreas kuulub tegelik kõrgeim võim valitseva partei juhile, kes kandis aastatel 19492011 peasekretäri ametinimetust ja alates 2012. aastast esimese sekretäri ametinimetust. Pärast Kim Il-sŏngi surma parteijuhi tähtsus küll vähenes ja kõige olulisemaks muutus Tööpartei keskkomitee sõjaasjade komisjoni esimehe ametikoht, kuid neid ametikohti täidab käesoleval ajal üks ja sama isik.

Kim Chŏng-ilile anti pärast tema surma detsembris 2011 Tööpartei igavese peasekretäri tiitel.

Nimi Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Peasekretär
Kim Il-sŏng (19121994) 1949, 30. juuni 1994, 8. juuli
Kim Chŏng-il (19412011) 1997, 8. oktoober 2011, 17. detsember
Esimene sekretär
Kim Chŏng-un (1983?–) 2012, 11. aprill

Vaata kaRedigeeri